Ewangelia na II N. po Zmartwychwstaniu

J 20, 19-31 //Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!».
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.//

1O21644a-300x292

Jak ktoś modli się brewiarzem to dziś w sobotę przed Niedzielą Miłosierdzia znajdzie słowa listu św. Piotra. Nikt jednak z was niech nie cierpi jako zabójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako niepowołany nadzorca obcych dóbr. Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu (1P4,15). Ma być radośnie po Wielkanocy, Miłosiernie a tu o cierpieniu i wychwalaniu Boga. Czy jednak Apostołowie nie cierpieli po Zmartwychwstaniu Jezusa. A skąd lęk, zamknięte drzwi, wątpienie Tomasza? Skąd kilkakrotne zapewnienie Jezusa to ja żywy, prawdziwy i brak wiary u Apostołów? Dlaczego słowa: Pokój wam. Chrystus trzy razy mówi w dzisiejszej Ewangelii Pokój wam . Pokój tobie, co cierpisz niesłusznie, pokój tobie co jesteś bezradny wobec twoich nałogów, pokój tobie co wątpisz w miłość Boga do grzesznika. Pokój wam; to jak lekarstwo po Wielkanocy. Chrystus zaprasza nas byśmy je wzięli tzn. usłyszeli we wnętrzu naszego serca, przyjęli Pokój Chrystusa.