Jan Paweł II Święty o obronie życia

Jan Paweł II pisał: …ustawy, które dopuszczają bezpośrednie zabójstwo niewinnych istot ludzkich, poprzez przerywanie ciąży i eutanazję, pozostają w całkowitej i nieusuwalnej sprzeczności z nienaruszalnym prawem do życia, właściwym wszystkim ludziom, i tym samym zaprzeczają równości wszystkich wobec prawa” Evangelium vitae 72.

Ojciec Święty w ,,Evangelium vitae ” uznawał, że liberalizacja aborcji przejawem totalitaryzmu. Zdaniem papieża ,,pierwotne i niezbywalne prawo do życia staje się przedmiotem dyskusji lub zostaje wręcz zanegowane na mocy głosowania parlamentu lub z woli części społeczeństwa, choćby nawet liczebnie przeważającej. Jest to zgubny rezultat nieograniczonego panowania relatywizmu: ”prawo” przestaje być prawem, ponieważ nie jest już oparte na mocnym fundamencie nienaruszalnej godności osoby, ale zostaje podporządkowane woli silniejszego. W ten sposób demokracja, sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się w istocie w system totalitarny. Państwo nie jest już ”wspólnym domem”, gdzie wszyscy mogą żyć zgodnie z podstawowymi zasadami równości, ale przekształca się w państwo tyrańskie, uzurpujące sobie prawo do dysponowania życiem słabszych i bezbronnych, dzieci jeszcze nie narodzony” Jan Paweł II, Evangelium vitae 20.

Kilka słów komentarza początek października 2016, protesty pro aborcyjne w Polsce.

Nie pamiętam, żeby w Polsce odbywały się kiedykolwiek protesty pro aborcyjne a żyję już tu kilkadziesiąt lat. To niestety smutny fakt, który można obecnie obserwować na ulicach naszych miast. Szkoda, że logika ustępuje miejsca emocjom. Nie rozumiem dlaczego, malutka jak ziarnko istota ludzka może zostać zabita w łonie matki a trochę większa mająca kilka centymetrów, to już raczej nie. Życie kontra wybór, a wybór oznacza śmierć, czyli życie kontra śmierć. I niektórzy wybierają śmierć, ale przecież nie dla siebie tylko dla małych i bezbronnych. Nieszczęsny ja człowiek, pisał św. Paweł, kto mnie wyzwoli z ciała co wiedzie ku śmierci? I Św. Paweł odpowiadał, dzięki niech będą Jezusowi Chrystusowi, Panie, wyzwól nas w ciała i cielesnego myślenia co wiedzie ku śmierci. Jezu Chryste, Synu Boga żywego zmiłuj się nad nami.

ks. Jacek