List Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziuby

List pasterski Biskupa Łowickiego po Nawiedzeniu Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Łowickiej
Czcigodni Kapłani,
Drogie Siostry Zakonne,
Drodzy Bracia i Siostry,

1. Maryja, która jest wzorem przyjęcia i wypełnienia woli Bożej
Gromadzimy się dzisiaj na niedzielnym spotkaniu z Jezusem Chrystusem. Chcemy słuchać Jego głosu i iść za Nim (por. J 10, 27). Wspólnie wołamy słowami psalmu: „Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami” (Ps 25, 4). Chrystus poucza nas przez dzisiejszą Ewangelię, o tym że pójść za Nim i wypełnić wolę Ojca to nie tylko słowna deklaracja, ale konkretne decyzje życiowe, które podejmujemy każdego dnia. Przykładem doskonałego wypełniania woli Bożej jest życie Najświętszej Maryi Panny. Maryja nie tylko mówi w momencie Zwiastowania: „Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa!” (Łk 1, 38), ale te słowa w całym swoim życiu wiernie wypełnia. Od Niej takiego wypełniania słowa Bożego chcemy się uczyć.

Chcemy poznawać życie Maryi: Jej słowa, postawy i czyny, bo wtedy uczymy się od Niej jak być prawdziwie uczniem Chrystusa. Ona jest dla nas wezwaniem do przemiany naszego myślenia, które ma prowadzić do przemiany życia. Mamy, do czego wzywa nas dzisiaj Liturgia Słowa, odstąpić od bezbożności i postępować według prawa i sprawiedliwości Bożej, aby zachować swoją duszę przy życiu (por. Ez 18, 27). Poznajemy Maryję także przez rozważanie tajemnic różańcowych. Dzisiaj rozpoczynając miesiąc październik, chcemy zobaczyć szczególną rolę Matki Bożej w naszym życiu. Ona nie tylko wstawia się za nami, gdy w Różańcu wołamy powtarzając słowa Pozdrowienia Anielskiego „Módl się za nami!”, ale też pokazuje nam jak być blisko Jezusa przez całe nasze życie. Różaniec którym modlimy się w kościołach, kaplicach, domach rodzinnych i tylu innych miejscach, odmawiany wspólnie i indywidualnie staje się dla nas przypomnieniem, że Maryja zawsze przynosi nam Swojego Syna. Ukazując Go nam jako Pana i Mistrza, chce abyśmy tak Go przyjęli.

2. Maryja, która przynosi Chrystusa w Nawiedzeniu
Zaraz po Zwiastowaniu Maryja wyruszyła w drogę, aby zanieść Chrystusa do ludzi którzy oczekiwali Jego przyjścia. Spotkała się w chwili Nawiedzenia ze św. Elżbietą i św. Janem Chrzcicielem. Przynosząc Chrystusa przyniosła w ich życie prawdziwą radość, którą wyraża św. Elżbieta napełniona Duchem Świętym słowami: „[…] Błogosławiona jesteś miedzy niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, ze Matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie” (Łk 1, 42-44).

Maryja przyniosła Chrystusa do każdej wspólnoty parafialnej, do każdej wspólnoty zakonnej, do każdego środowiska, które odwiedziła podczas Nawiedzenia w Jasnogórskim Obrazie. Witaliśmy Ją przecież słowami Hymnu Nawiedzenia: „Matko i Królowo niosąca Chrystusa, przybywasz do dzieci, które Cię kochają”. Tak odczuwaliśmy przybycie Maryi. Zawsze przynosiła nam Chrystusa! A wraz z Nim radość i pokój. Zawsze też wskazując na Niego powtarzała słowa: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5).

Czas Nawiedzenia był dla nas czasem odkrywania na nowo i uwierzenia, że Ona jest dla nas najlepszą Matką. Przecież to sam Jezus Chrystus dał nam Ją z krzyża jako Matkę. Słowa Jego testamentu wypowiedzianego do umiłowanego ucznia: „Oto Matka twoja” (J 19, 27), stały się hasłem czasu Maryjnego Nawiedzenia w naszej Diecezji. Przyjmując Matkę, przyjmowaliśmy zawsze Jej Syna. Przygotowywaliśmy się do Nawiedzenia w naszych wspólnotach przez misje święte. To był czas słuchania i rozważania słowa Bożego głoszonego przez misjonarzy z Zakonów pracujących na terenie Diecezji. To słowo przemieniało serce tak wielu uczestniczących w misjach parafialnych. Tak wiele osób wróciło przez spotkanie z Miłosierdziem Bożym w sakramencie pokuty i pojednania do komunii z Bogiem. Tak wiele dobrego dokonało się przez modlitwę, którą zanosiliśmy przed Jej Jasnogórskim Obrazem. Przez tę modlitwę wypowiadaną głośno w akcie zawierzenia i tę wypowiadaną przez nas w ciszy serca, często w całonocnym czuwaniu. Maryja prowadziła nas zawsze do Chrystusa którego przynosiła. To był czas odnowy myślenia i przemiany serc. Wierzymy, że owocem spotkania z Matką stanie się przemiana naszego życia, abyśmy naprawdę stali się podobni do swojej Matki. To jest zadanie, które wciąż stoi przed każdym z nas.

3. Maryja, która uczy nas dziękczynienia Bogu i ludziom
Dziś za to wszelkie dobro które dokonało się w dniach Nawiedzenia chcemy dziękować. Dziękujemy Panu Bogu za to, że dał nam ten czas łaski. Przyjmując wielkie dary łaski mogliśmy pogłębić naszą wiarę, umocnić nadzieję i rozpalić miłość. Dziękujemy Maryi za Jej pełną miłości obecność pośród nas. Za to, że cierpliwie słuchała modlitw swoich dzieci. Za to, że nas gromadziła wokół siebie. Za to, że mogliśmy poczuć się wielką wspólnotą tych, którzy tworzą Kościół Jej Syna Jezusa Chrystusa. Każdy z nas ma za co dziękować, przecież tak wiele dobra w czasie Nawiedzenia otrzymaliśmy. Chcemy wyrazić wdzięczność Bogu słowami Maryi, bo Ona jest również dla nas wzorem jak dziękować: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim. […] Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest imię Jego” (Łk 1, 46. 49).

Dziękujemy ludziom, którzy pomogli nam w przygotowaniu do spotkania z Matką Bożą i dobrym przeżyciu czasu Nawiedzenia. Wszystkim Ojcom Misjonarzom głoszącym misje parafialne. To oni głosząc słowo Boże, otwierali nas na to co Bóg chce powiedzieć do każdego z nas w czasie szczególnej obecność Maryi Matki Słowa Wcielonego. Dziękujemy Wszystkim Duszpasterzom, którzy zaangażowali się w przygotowanie Nawiedzenia. Za ich posługę, sprawowanie sakramentów, prowadzenie wiernych do Maryi, za troskę o to aby nasze spotkania z Matką były przeniknięte skupieniem i modlitwą. Dziękujemy Osobom Życia Konsekrowanego za dar modlitwy w intencji dobrych owoców Nawiedzenia i za każdą formę włączenia się w to wielkie diecezjalne wydarzenie. Dziękujemy Przedstawicielom ruchów i stowarzyszeń kościelnych, za troskę o wielkie dobro czasu Nawiedzenia. Dziękujemy za modlitewne wsparcie w tym dziele Kołom Żywego Różańca. Dziękujemy za posługę Ministrantom, Lektorom, Chórom i Wszystkim którzy zadbali o piękno liturgii tych uroczystości.

Dziękujemy Wszystkim którzy w tak różnej formie włączyli się w przygotowanie Nawiedzenia w parafiach, domach zakonnych ale także w naszych spotkaniach diecezjalnych na przywitanie i pożegnanie Matki Bożej przychodzącej w swoim Cudownym Obrazie Jasnogórskim. Podziękowania kierujemy do Władz Państwowych i Samorządowych oraz Wszystkich Służb. Wasza pomoc zapewniła spokojny i bezpieczny przebieg uroczystości. Dobra współpraca w tym dziele jest wyrazem troski o dobro ludzi, którym służycie. Dziękujemy Wszystkim którzy przygotowując spotkania z Matką Bożą hojnie ofiarowali Jej swoje talenty, czas i wysiłek.

Dziękujemy za to, że naszej Matce w każdym miejscu i czasie gdzie przebywała towarzyszyło tak wielu tych którzy chcieli się z Nią spotkać. Wasza obecność Drodzy Diecezjanie stała się wyznaniem wiary w to, że Maryja jest dla nas naprawdę Matką niosącą Chrystusa. Dziękuję za świadectwo tej wiary Rodzinom, Małżonkom, Dzieciom, Osobom Samotnym. Obecność każdego z Was utwierdzała wiarę innych. Znakiem miłości do Matki Bożej i zaufania w Jej wstawiennictwo stały się całonocne czuwania. Nasze świątynie w czasie obecności Matki Bożej nigdy nie były puste! Tak wiele można było w tym czasie powiedzieć Maryi, tak wiele można było od Niej usłyszeć. Ta długa lista podziękowań nie jest pełna. Ale przecież nie da się wymienić Wszystkich dla których to wydarzenie Nawiedzenia stało się jednym z najważniejszych wydarzeń w ich życiu a co okazali przez swoje wielkie zaangażowanie.

Drodzy Diecezjanie,
Wierzę, że Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej Diecezji przyniosło w życiu osobistym, rodzinnym, parafialnym, zakonnym i diecezjalnym dobre owoce. Dzięki Maryi bardziej poznaliśmy drogi Pana i nauczyliśmy się chodzić Jego ścieżkami (por. Ps 25, 4). Choć Nawiedzenie jako wydarzenie zakończyło się, to przecież tak naprawdę jest to dopiero początek naszej drogi podążania z Chrystusem, którego przyniosła Maryja. To nasze życie będzie potwierdzeniem, że jako Jej dzieci chcemy stawać się do Niej podobni w wiernym wypełnianiu woli Bożej. Nie zapominajmy o tych wielkich dziełach które Bóg uczynił przez Maryję! Tak wielu z Was przyjęło Ją w swoich domach, lub oczekuje Jej przyjścia w kopiach Cudownego Obrazu wędrującego po naszych miastach i wioskach. Niech wspólna modlitwa umacnia wasze rodziny. Módlcie się też w intencjach parafii do których należycie i całej naszej diecezji. Wiele jest potrzeb i trosk, które chcemy przedstawić Jej wstawiennictwu. Z ufnością błagamy, aby wyprosiła to czego nam brakuje, jak uczyniła to w Kanie Galilejskiej. Jeszcze raz zachęcam do modlitwy różańcowej w miesiącu październiku. Obyśmy doświadczyli jak bardzo wiele można otrzymać, gdy z wiarą prosimy o pomoc Matkę Bożą. Tego doświadczyliśmy przecież w czasie Jej Nawiedzenia w Diecezji Łowickiej.

Wszystkim, którzy spotkali w czasie Nawiedzenia Matkę niosącą Chrystusa i pragną Ją naśladować w wypełnianiu woli Bożej udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+ Andrzej Franciszek Dziuba