Majówka scholi i ministrantów

Nasza schola dziecięca i ministranci wyjeżdżają w najbliższy czwartek 14 maja do Zakopanego na 4 dniowy pobyt. Dzieci i ich opiekunowie będą mieszkali w Zębie. Spotkanie organizacyjne dla rodziców i opiekunów jutro w poniedziałek 11 maja o godz. 19.00 w Kościele. Jednocześnie dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy pozytywnie odpowiedzieli na apel parafii i wsparli wyjazd dzieci.