Malowanie pasów na parkingu

Tak jak już wcześniej wspomniałem w tym miesiącu będzie miało miejsce odebranie nowego budynku plebanii, przez nadzór budowlany. Niezbędnym warunkiem było wykonanie miejsc parkingowych. Obecnie zostały pomalowane pasy i wyznaczone miejsca dla niepełnosprawnych, konieczne do uzyskania świadectwa odbioru.

ks. Jacek – proboszcz