Msza Święta listopadowa – lista

L – Msza listopadowa 2016 przyjmował ks. Jacek – czytane poniedziałek i czwartek

Janinę i Stanisława Baranowskich, Marcina Szeszel, Weronikę Jakuta
Wojciecha i Julię Piorun oraz ich zmarłe dzieci
Wiesława Ciechomskiego
Genowefę, Mieczysława i Stefana Stobieckich,

Marię, Józefa i Tadeusza Smułków, Aleksandra, Franciszkę i Władysławę (?) Jasińskich

Mieczysława Kucińskiego,

zmarłych z rodziny Kucińskich i Milczarków Ninę i Włodzimierza Gałeckich,

zmarłych z rodziny Gałeckich i Jurgielewiczów, Zofię Najmrocką

zmarłych z rodziny Najmrockich i Leszczyńskich, Irenę i Józefa Grochockich

Stefanię i Albina Pawłowskich ,Tadeusza Wielgusa, rodzinę Szymkowiaków, rodzinę Więckowskich
Annę, Zbigniewa, Serafinę, Henryka, Mirosława Stanowskich Feliksę, Władysława, Janusza Buczek
Janinę i Bronisława Szymańskich, Józefa, Antoniego i Stanisławę Pietryków oraz zmarłych z ich rodzin
Jana, Domicelę, Zuzannę, Danutę Likar Franciszka, Władysławę, Kazimierza, Józefa Porc
Kajetana, Zofię i Jana Osińskich, Zofię, Ignacego i Edmunda Dajewskich,

Krzysztofa Krysiaka Jana Dolatowskiego

Mirosława Leszczyńskiego
Jana, Rafała Trojanowskiego, Genowefę Regulską
Andrzeja, Stanisławę Kaźmierczak rodzinę Szymańskich
Wandę, Zygmunta Muszyńskich
Zofię, Julię, Jana Krakowiaków
Mariannę, Janinę, Aleksandra, Adama, Jana, Grzegorza Cebrzyńskich
Adama Boczkowskiego, Irenę i Stefana Szymańskich
Helenę, Józefa Osickich Annę, Jana Kosińskich
Henryka Miałkosa i jego rodziców oraz za zmarłych z rodziny Duszów
Kazimierza, Zofię, Janusza Marcinkowskich, Józefa i Mariannę Morga, Wandę Banaszek,

Ryszarda Piotrowskiego, Ryszarda Morga, Danutę Morga

Józefa Piaszczyńskiego, Wacława i Władysławę Żbikowskich, Helenę Izdebską, Hannę Żbikowską Wojciecha, Martę Owczarzak (?)
Henryka Babulewicza, Teofilę Kubis
Karolinę Sarnowską, Mariannę, Stanisława Sarnowskich

Jadwigę, Seweryna Terlikowskich, Teodozjusza Dąbrowskiego,

Andrzeja, Genowefę Chomiczewskich, Stefana, Henrykę Werpachowskich

Edwarda Wyględowskiego oraz wszystkich zmarłych z rodziny

Werner i Wyględowskich

Konstantego, Władysławę i Kazimierza Buczek, Adama Kochanek z rodzicami i rodzeństwem,

Bożennę Łukawską, Stanisławę Urbańską, Stanisławę Bogucką, Mariana Kulę

Stanisławę i Tadeusza Kruczyków

Józefa i Mariannę Klimczaków Andrzeja Kamińskiego

Marię i Antoniego Krakowieckich Józefa i Annę Tutaj, Anastazję i Wincentego, Jana, Iwonę,Grzegorza Krakowieckich, Eugeniusza i Rozalię Lazarowicz

Jana, Józefa, Rozalię, Celinę, Franciszka, Antoniego, Wojciecha, Janinę Tutaj,

Zofię Celmer, Hiacentę Sawczuk

Zdzisława Żur, Mariannę i Józefa Zielińkich, Bronisławę i Józefa Jaworskcih oraz zmarłych z ich rodzin
Eugeniusza Plichtę, Jana, Feliksa Dylik
Jerzego Misiaka, Jadwigę, Franciszka Polińskich
Edwarda, Mirosława, zm. Z rodz. Kozerskich, Julię, Władysława, zm. Z rodz. Mikulskich
Zbigniewa, Liberadzkiego, Lidię Liberadzką, Leonarda, Annę, Zdzisława, Tomasza Stefaniak, Tadeusza, Eugenię Długowskich
Pawła Anyszewskiego zm. Z rodz. Anyszewskich i Brzózków
Jana Wiesławę Rozmarynowskich, dziadków Terebińskich
Rodziców Olszewskich, Celedów, Janinę Gałuszewską, dziadków Szpinalskich, Bujanowskich, Celedów, zm. Z rodz. Zalewskich, zmarłych dawców organów do przeszczepów
Ks. Jana Gajkowskiego, księży Henryka Ćwiklińskiego, Jana Lewandowskiego, zmarłych z rodz Gajewskich, Jana i Jadwigę, Jana i Wandę, Danutę i Bronisława, Alicję, Janinę, Marię, zm. Z rodz. Oczkowskich, Stanisława, i Marię, Kazimierza i Marię, Marię i Stanisława, Przemysława, za rodz. Kotowiczów, Antoniego, Apolinarego, Stanisławę, Janinę, za rodz. Maciejowskich, Czerników, Sobierajów, Kałęckich, Mudruków, Kisielów, za przyjaciół z Polski i zza granicy, za rodz. Szutkowskich, Kiwatyńców, przyjaciół z Łużyc, Białorusi, Francji, za poległych za ojczyznę.
(458)
 

Msza św. listopadowa gregoriańska 2016 – ks. Witold, czytane we wtorek i piątek

Mieczysława, Mariannę i Józefa Szmajdów, Mariannę i Michała Skrzypkowskich
Zofię, Juliana i Mieczysława Stelmaszek, Stanisławę i Zygmunta Pochwatka, Stefana Zarzeckiego
Marię i Zygmunta Wasilewskich, Leokadię i Wacława Adamskich
Jadwigę, Stanisława, Jerzego i Michała Cichalów, Teresę i Józefa Sobierajów, Helenę i Piotra Kowalczyków, Mariannę Kierubińską, Janinę i Józefa Olejniczaków
Józefa Ogórka i zm. Z rodziny Ogórków, Rusinków, Koziejów, Kobusów
Edwarda, Lucynę i Wojciecha Krysteckich, Antoniego, Rocha, Janinę i Wacława Adamiaków, Jadwigę Janicką, Mariannę i Tadeusza Panicz, dusze w czyśćcu cierpiące
Krystynę, Zenona i Juliana Wierzbickich, Magdalenę i Józefa Jaroszewicz, Marię Iwanicką, Jadwigę i Klemensa Wielgosz
Helenę, Juliana i Marka Jurgielewiczów, zm. Z rodz. Popławskich, Zbigniewa Kamińskiego, Józefa Siejkę
Witolda, Felicję i Czesława Ertman, Balbinę, Stanisława, Mariannę i Grzegorza Ciura, Katarzynę i Władysława Ciechomskich, Teresę, Lucjana i Krzysia Mamcarz, Henryka, Marianne i Sławomira Grochockich, Helenę i Janusza Bieńko, Annę i Mariana Wójcikowskich
Aleksandrę i Ryszarda Kruszewskich, Władysława Pałyskę
Zofię Mateusza i Mieczysława Skrzępek, Bożenę i Ryszarda Maciejewskich i Stanisławę, c.r. Dróżdż, Strzelczyków, Karasińskich, Koziarskich, Antoniego i Mirosława Przeworskich
Kazimierza Kubiaka, zm. Z rodzin Kubiaków i Milczarków
Małgorzatę, Katarzynę, Marię i Antoniego Mindlerów, Zofię, Szczepana i Mieczysława Budzińskich
Lucjana, Zofię i Wiktora Czekała, Mariannę, Stanisławę i Aleksandra Wagnerów
Krystynę i Czesława Jassa, Jerzego, Janinę i Jana Stefaniaków, Marię i Franciszka Szołtysek, Annę Jaworską
Sabinę i zm. Z rodziny Rojewskich, Stanisława i zm. Z rodziny Frątczaków
Franciszka, Jadwigę, Wiktora, Franciszka i Wacława Sławeckich
Henryka, Andrzeja i Apolonię Kobiereckich
Genowefę i Wacława Białeckich i zm. Z całej rodziny
zm. Z rodzin Moroz, Jaszczak, Jakubowskich i Roberta Grabarek
Mirosława Milczarka, rodziców Milczarków i Kapustów
Annę Szymajdę, Jadwigę, Józefa i Mieczysława Szmigiera, Marię i Stanisława Urbańskich
Pawła i Zdzisława Stencel, zm. Rodziców i rodzeństwo Panków i Stencel
Kazimierza, Bolesława i zm. Z rodziny Simińskich i Trafalskich
Janinę, Andrzeja i zm. Z rodziny Motylów i Grajczaków
zm. Z rodzin Borowieckich, Badyńskich, Wawrzyniaków
Tadeusza, Zofię i zm. Z rodziny Cieślaków, Genowefę i zm. Z rodziny Makowskich
Mariannę, Franciszka, Helenę, Adama i Mikołaja Fastyn
Franciszka Olobry
Sławomira, Zygmunta i Stanisławę Gzik, Marię i Stefana Kobiereckich, Teresę i Wacława Cieślaków, Franciszka i Józefę Rzeźniczek
Annę i Franciszka Lange, Aleksandrę i Bronisława Jędrychowskich
Zygmunta Buczek
Józefa Charazińskiego
Stanisławę i Józefa Dąbrowskich
Jadwigę i Tadeusza Dziklińskich, Antoninę i Wacława Raczkowskich, Piotra, Czesławę i Elżbietę Kiewel, Alinę, Edwarda, Piotra i Pawła Wojtczaków, Wacławę Barciak, Czesława Jankowskiego, Bogdana Żakowskiego

cd. przyjmował ks. proboszcz

Ewę Pazek
Czesławę i Kazimierza Rżysko Czesława Nalej, dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące
Bogusława , Henrykę i Bolesława Szusteckich, Antoninę, Wacława i Wiesława Tymińskich, Karola i Zofię Woźniaków
Mariolę, Henryka, Martę Bolesława, Tadeusza Drązikowskich, Janinę Stanisława, Henryka Piechuckich, zm. Z rodz. Piechuckich, Szmigierów i dziadków Szmigierów
Stefan, Juliannę, Andrzeja Morawskich, dziadków Wiśniewskich i Murawskich zm. Z rodz. Charlaków
Piotrusia, Henryka, Helenę, Wawrzyńca Kaczmarek, Małgorzatę, Wincentego Ozimek,

Własysława Gostyńskiego, Krystynę, Tadeusza Milczarek zm. Z rodz. Ozimków, Kaczmarków i Feligów

(480)

Msza listopadowa 2016 – ks. Robert czytane w środę i sobotę

+Kazimierza Kobiereckiego, jego Rodziców, Stanisława i Józefa Dybiec, rodz. Nowakowskich, Magdalenę i Jana Haftaniuk; Martę i Kazimierza, Józefę i Adolfa Ciurów,
Anielę i Władysława Tempczyk; Janinę i Józefa Grzegorzewskich; Mariana Pytkowskiego, zm. z rodz. Pytkowskich, dusze w czyśćcu cierpiące;
Bronisława Gomulińskiego, zm. z rodz. Gomulińskich i Grawińskich; Jana, Eleonorę Ćwierdzińskich, Marię, Zygmunta, Bohdana Góreckich, Marię, Stanisława Jędrzejewskich,
Zofię Bebłacz; Stanisława Więca z Rodzicami; Tadeusza Maciejewskiego; Ryszarda Olejnickiego i jego Rodziców, Barbarę Olejnicką, Michalinę, Aleksandra, Władysława Jędrychowskich;
Adama Kruszewskiego, Rodziców Milczarków i Kruszewskich; Stanisława Kazimierskiego, dziadków Mariannę i Wincentego Kazimierskich, dziadków Stefana i Bronisławę Majewskich, Genowefę, Jana, Janusza, Jerzego, Tadeusza, Kazimierza, Jerzego, Henryka, Stanisławę, Małgorzatę z rodz. Kazimierskich,
Włodzimierza Kowalskiego, dziadków Jana i Teodorę Bugaj, dziadków Teresę i Tadeusza Dukaczewskich; Franciszkę, Stefana, Czesława Nalejów, Władysława Ciećwierza, Mariannę i Mariana Gasińskich;
Adelę Bogucką, Pawła Wójcika; Przemysława Ciecierskiego, Stanisława Gajewskiego, Rodziców Ciecierskich; Janinę, Wacława, Józefa i dziadków Ogrodowskich,
Wacława Góreckiego; Helenę i Władysława Stępień; Adama Gałuszewskiego, Stanisława Rogalskiego, Stanisławę i Klemensa Grajczaków; rodz. Cieślaków i Sitkiewiczów;
Wiktorię, Władysława, Jana, Mariannę Sposobów, Katarzynę, Józefa, Stanisława, Piotra Kałdunów, Józefa, Aleksandrę, Józefa Stolarczyków, ks. Wacława Furmana, Stanisława Cepa, Halinę, Tadeusza Kucińskich, Edwarda Ziętka, dusze w czyśćcu cierpiące, dzieci poczęte nienarodzone, żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny;
+Jana, Tomasza Piech, Kazimierę, Pawła Kalotów; Zofię, Bolesława, Zuzannę, Wiesława Kawków, Helenę, Stanisława Siekielskich, Józefę Kostiuk, Stefanię Jarotę; Bożenę Gałaj;
Edwarda Rutkowskiego, Sabinę Mularską, Karolinkę Lewalską; Józefę, Mariana, Jerzego Janiak, rodz. Janiaków, Annę, Adama Skwarskich; Mariannę, Wojciecha Marciniaków;
Jarosława Jarosza, Henrykę Dałkiewicz, Annę, Henryka Szlezyngier, Jana Jarosza, Martę Duda;
Helenę, Stanisławę, Władysława Pudełków, dziadków Pudełków i Kieliszków, Florentynę, Stanisława, Mieczysława Woźniaków; Kazimierza Podkańskiego z Rodzicami, Mariannę, Stanisława, Ryszarda, Jana Zdunkiewiczów;
Antoniego, Henrykę Siekielskich, Teofila, Janinę, Danutę Rogalińskich, Wojciecha Idzikowskiego, dziadków Malinowskich, Siekielskich, Urbaniaków, Rogalińskich, zm. z rodziny;
Andrzeja, Bolesława Słomów, Adama, Kazimierę, Józefa Cymer, Zygmunta, Marię Wiktorzaków i zm. z rodziny, Janinę, Michała Piotrowskich, Natalię, Wawrzyńca Urbańskich, Krystynę, Augusta Podolaków, zm. z rodz. Rogalińskich i Pytlów;
Franciszka, Stefanię, Żanetę, Edwarda Kitlińskich, Franciszka, Helenę, Andrzeja Michalskich, Marię, Andrzeja Łozińskich; Katarzynę, Andrzeja Urbańskich, Jana, Stanisławę, Edwarda, Krystynę Gładkich, Wandę Ptaszyńską, Hannę Wojciechowską, Halinę Pilecką.

cd. Msza listopadowa 2016 r. od ks. Jacka

Piotra, Józefa, Zbigniewa, Marię Marcinak, Ludwika, Wojciecha, Leokadię Garbacz
Stefanię, Wincentego Wasilewskich, Weronikę i Stanisława Leszczyńskich, Jana Makulec, zm. Z rodz. Czaplińskich, Halinę Dzięgielewską, zm z rodz. Piotrowskich i Kowalewskich
Genowefę Wasilewską, Stanisława, Józefa Olejniczak
(394)