Niedziela Palmowa 20 marca A.D.2016

IMG_55691Zapraszamy na Niedzielę Palmową, obrzęd poświęcenia palm na wszystkich Mszach Świętych 7.00; 9.00; 10.30; 12.00 i 18.00. Zapraszamy szczególnie na godzinę 12.00.

Podczas Uroczystej Liturgii członkowie I wspólnoty neokatechumenalnej, którzy składali wyznanie wiary w Wielkim Poście, będą brali udział w procesji z palmami, symbolem zwycięstwa Chrystusa i znakiem świadectwa jakie poprzez swoje życie daje się Zbawicielowi. W trakcie Mszy Świętej zostanie odśpiewane Credo, Apostolskie Wyznanie Wiary.

 

„Palma jako symbol zwycięstwa była znana pierwszym chrześcijanom, a to pod wpływem słów Apokalipsy św. Jana, gdzie (7, 9) wyraźnie powiedziano o Świętych, którzy odnieśli zwycięstwo nad potrójną żądzą; „stojący przed stolicą i przed obliczem Baranka, przyobleczeni w szaty białe, a palmy w ręku ich”. Odtąd palma jest symbolem zwycięstwa męczenników; z nią przedstawia ich sztuka. W malowidłach katakumbowych motyw palmowy niepoślednie zajmuje miejsce. Chrześcijaństwo zwyciężyło, zwycięża, dlatego w swej sztuce tak chętnie posługuje się symbolem palmy”. Cytat za „Misterium Christi” z 1931r. r.

Poniżej zdjęcia z Niedzieli Palmowej AD 2016 w naszej świątyni. Msza godz. 12.00.

IMG_5570IMG_5568IMG_5565