Nowy Biskup pomocniczy – galeria

Dnia 4 lutego 2016 roku ks. Wojciech Osial przyjął w Łowickiej Katedrze święcenia biskupie. W dniu 24 grudnia 2015 roku Papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym diecezji łowickiej. Głównym konsekratorem był biskup ordynariusz Andrzej Dziuba, współ-konsekratorami Abp Celestino Migliore Nucjusz Apostolski w Polsce oraz Abp Marek Jędraszewski metropolita Łódzki.

Nawiązując do swojego zawołania „Pan patrzy w serce”, bp Osial podkreślił w swoich podziękowaniach na zakończenie uroczystości, że Bóg nie ocenia powierzchownie, ale z nieskończoną miłością pochyla się nad nami grzesznikami. Nowo wyświęcony Biskup mówił „Módlcie się, abym umiał naśladować, abym miał siłę naśladować Pana Jezusa, który jak boski pelikan oddaje swoje życie za innych” .

Bp Osial urodził się w Łowiczu, tu kończył szkołę podstawową i średnią. Pochodzi z parafii katedralnej, wyświęcony na prezbitera przez Biskupa Alojzego Orszulika, w 1995 roku został skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu. Studia ukończył uzyskując stopień doktora ze specjalizacją katechetyka. W 2014 r. został doktorem habilitowanym m.in. na podstawie rozprawy: „Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele Katolickim od I do XVI wieku”. Od 2001 r. jest notariuszem kurii, referentem do spraw katechetycznych i wizytatorem nauki religii.