Papież Franciszek do kapłanów

15 listopada w Watykanie Papież spotkał się z grupą księży pochodzących z Ameryki Łacińskiej. Mówił między innymi;

„To przypomina o tym, drodzy bracia, że aby stawać się ewangelizatorami z duszą oraz z sercem, tak by nasze życie było owocne oraz odnawiało się pomimo upływu czasu, konieczne jest rozwijanie smaku bycia blisko ludzi, bez izolowania się od nich – mówił Papież. – Życie księdza diecezjalnego kwitnie, trzeba o tym przypominać, poprzez współuczestnictwo oraz identyfikację. Misja jest pasją dla Jezusa, ale równocześnie pasją dla swojego ludu. Trzeba nauczyć się patrzeć tam, gdzie On patrzy oraz żywić te same uczucia, które Jego wypełniają. Czułość dla braci i sióstr, szczególnie dla grzeszników oraz wszystkich przygnębionych, którzy są jak owce bez pasterza. ”