Papież wysłał rodziny na misje

Podczas spotkania z założycielami drogi neokatechumenalnej papież pobłogosławił rodziny, które pojechały wraz z księżmi zakładać Kościół w sekularyzowanych częściach Europy i świata. Misja powstaje nie poprzez zbudowanie Kościoła budynku ale poprzez osiedlenie się kilku rodzin z dziećmi i księdzem w mieście. Poprzez świadectwo życia powoli mają oni zadanie być misjonarzami Chrystusa. Papież powiedział podczas audiencji:

Bóg kocha człowieka aż do wydania się na śmierć dla niego, i został wskrzeszony z martwych przez Ojca, by dać nam łaskę oddania naszego życia dla innych. To wielkie przesłanie dla dzisiejszego świata, który go ekstremalnie potrzebuje. Ile samotności, ile cierpienia, jakie oddalenie od Boga na peryferiach Europy, Ameryki, w wielu miastach Azji. Jak bardzo człowiek współczesny potrzebuje w każdej szerokości geograficznej, odczucia że Bóg go kocha i że miłość jest możliwa. Wspólnoty chrześcijańskie, dzięki wam rodziny w misji, mają istotne zadanie ukazania tego przesłania [światu]. I jakie jest to przesłanie? Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje! Chrystus jest żywy między nami!

Zródło: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/march/documents/papa-francesco_20150306_cammino-neocatecumenale.html tł. wł.