Powołania do kapłaństwa 2018

W tym roku formację kapłańską na pierwszym roku rozpoczęło 415 kleryków w seminariach diecezjalnych i 205 w zakonnych.
W sumie wszystkich alumnów w seminariach diecezjalnych i zakonnych jest w Polsce ok. 3015.
Dla porównania w 2017 r. po inauguracji, czyli w październiku, alumnów na pierwszym roku było ok. 600, a wszystkich ok. 3030.

Za tydzień podczas Mszy Świętych niedzielnych 2 grudnia 2018r., będziemy zbierać ofiary na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu.