Prace przy parkingu stan 9 IV

UWAGA WAŻNE !!! NOWY PARKING JEST NIEZBĘDNY DO ZAKOŃCZENIA ROZBUDOWY PLEBANII I ODBIORU BUDYNKU PRZEZ NADZÓR BUDOWLANY

 

Rozpoczęliśmy prace przy parkingu. Przypomnę, że zgodnie z prawem budowlanym Kościół powinien mieć oznaczone miejsca parkingowe, na działce na której jest zbudowany. Aby oddać budynek nowej plabanii, konieczne jest wykonanie parkingu na ponad 40 samochodów.

Ponadto przed budynkiem konieczne jest wykonanie kanału odprowadzającego wodę deszczową wraz z separatorem. Na zdjęciach poniżej zostały udokumentowane prace, które do tej pory zostały wykonane. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec kwietnia.