Rocznica śmierci Św. Jana Pawła II

Dziś przypada 10 rocznica śmierci Jana Pawła II. Święty człowiek, kapłan, biskup, papież. Pan Bóg pozwolił mu doświadczyć w młodości straty rodziców, odrzucenia, niezrozumienia, cierpienia fizycznego a także uwielbienia tłumów, ciekawości, entuzjazmu. Będąc Papieżem wiele nauczał, głosił Ewangelię jej wymagania i piękno. Wiele razy mówiono podczas jego pontyfikatu; ludzie wiwatują ale nie słuchają tego głosi. Może pociągało nas w nim tylko to co ludzkie bo głodni jesteśmy autentycznego człowieczeństwa. Tymczasem ten dla którego Jan Paweł żył czyli Jezus Chrystus, ukazuje nam coś więcej niż po naszemu pojmowane człowieczeństwo. Ukazuje szczególnie dzisiaj w Wielki Czwartek, że wszyscy go opuścili a on nie przestaje nas kochać. Jego miłość ma wzór krzyża i przyjmując krzyż, dodatkowy trud, wyrzeczenie się własnych planów, spotykamy Chrystusa tego samego, którego spotkał Jan Paweł II. Święty Janie Pawle II – módl się za mnie, módl się za nami.