Święto Ofiarowania Pańskiego

Według prawa żydowskiego wszyscy pierworodni chłopcy należeli do Boga i ich rodzice mieli ich wykupić poprzez przepisaną prawem ofiarę. Święto Ofiarowanie jest więc świętem Maryji i Jezusa, który jak obwieszcza starzec Symeon jest światłością na oświecenie pogan. Liturgia święta podzielona jest na trzy części: błogosławieństwo świec, gromnic, które przypominają o Jezusie Światłości Świata, procesji i Mszy. W starożytnej rzymskiej tradycji wybierano dwa Kościoły niedaleko oddalone od siebie i odbywano pielgrzymkę z jednego do drugiego.

1359732123W Polsce Święto Ofiarowania Pana Jezusa w świątyni ma charakter maryjny. Lud polski widzi w Maryi tę, która to niebiańskie Światło sprowadziła na ziemię. Jezus Syn Maryi broni nas i od wszelkiego zła osłania. Matka Boża jest natomiast pośredniczka i orędowniczką przed tronem Boga. Symbolem Maryi jest w naszej tradycji gromnica. Lud polski bierze gromnicę do ręki, zwłaszcza w niebezpieczeństwach klęsk i grożącej śmierci. Stąd może wzięła się nazwa dzisiejszej uroczystości „Matki Bożej Gromnicznej”.