Niepokalanego Poczęcia N.M. Panny 8 XII br.

Przypominamy, że 8 grudnia czwartek, Kościół powszechny obchodzi Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.Panny. Msze Święte w naszym Kościele:

7.00; 10.00 i 18.00. Zapraszamy.

Papież Pius IX 8 grudnia 1854 r. ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny : „Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga Wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” Por. (KKK 491). Od czasu ogłoszenia dogmatu przed Świętami Bożego Narodzenia w Adencie, w dniu 8 grudnia Kościół powszechny obchodzi tę Uroczystość.

immaccon

Na obrazku witraż z Katedry w Portland w USA, dar Biskupa O’Connell z roku 1902.