Uroczystość Wszystkich Świętych i Zaduszki

Porządek Nabożeństw 1 – 2 listopada 2018

1 XI 2018 – Czwartek, Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze Święte:

Godz.  7.00; – w Kościele

Godz.  9.00; – w Kościele

Godz. 12.30; – na cmentarzu.

( Po Mszy procesja z wypominkami jednorazowymi za dusze wiernych zmarłych. Wypominki roczne będziemy czytać w Kościele od niedzieli 4 listopada zawsze przed Mszą Św. o godz. 9.00. Wypominki roczne nie będą one czytane w czasie procesji na cmentarzu w dniu 1 XI br.).

Godz. 18.00; – w Kościele

Msza Święta Listopadowa, w dni powszednie bez niedziel i uroczystości, będą wyczytywane w modlitwie powszechnej imiona zmarłych. Na cmentarzu w czwartek 1 XI przyjmujemy wypominki oraz intencje na Mszę Świętą listopadową za zmarłych w godzinach 9.30 – 12.30.

 

2 XI 2018 – Piątek Dzień Zaduszny,  Msze Święte

w Kościele parafialnym : Godz. 7.00; Godz. 10.00; Godz. 18.00 – Msza Święta listopadowa zbiorowa.

Dar odpustu w intencji zmarłych

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

  1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
    2. Być w stanie łaski uświęcającej.
    3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
    4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
    5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.