Zmiany personalne w naszej parafii

Żegnamy w dniu dzisiejszym 24 czerwca 2018r., naszych wikariuszy ks. Roberta Sumińskiego i ks. Witolda Panka. Księża są w naszej parafii od czerwca 2015 roku ks. Robert i od czerwca 2016 roku ks. Witold.

Ks. Robert zostanie proboszczem w pobliskim Guzowie, ks. Witold w parafii Słupia w powiecie skierniewickim. Bardzo dziękuję za ich posługę w naszej parafii oraz zaangażowanie w szkole. Dziękuję za tworzenie wspólnoty kapłańskiej na plebanii a także za wasze zaangażowanie. Szczególnie dziękuję ks. Robertowi za posługę słowa a ks. Witoldowi za czas poświęcony ministrantom i lektorom. Życzę by w nowym miejscu odnaleźli otwartych i życzliwych parafian. Szczęść wam Boże.