Życzenia na rok kalendarzowy 2016

Dziękujemy Bogu za miniony 2015 rok, błogosławimy Go za wszystkie wydarzenia. A na rok 2016 życzę tak jak sugeruje dzisiejsze pierwsze czytanie

Niech Pan rozpromieni Swoje oblicze nad wami, niech was obdarzy Pokojem. Życzę by rok 2016 był kolejnym, w którym odkryjemy jak dobry i miłosierny jest Bóg.

W imieniu księży,  Ks. Jacek – proboszcz

Boczna kaplica
Boczna kaplica 2015-2016