Drodzy bracia i siostry … 22.03.br.

To już druga niedziela, kiedy nie możemy normalnie celebrować Eucharystii we wspólnocie licznie zgromadzeni w naszej dużej świątyni. Na szczęście jak pisze Św. Paweł w liście do Koryntian jesteśmy Świątynią Ducha Świętego gdzie możemy Boga przyjąć. Sam Jezus zapewnia nas, że gdzie dwaj albo trzech zgromadzonych w jego imię – tam On Jest pośród nas. Gromadźmy się nie tylko przed środkami masowego przekazu by uczestniczyć we Mszy Świętej niedzielnej, korzystając z dyspensy, ale również zdobądźmy się na odwagę modlitwy w rodzinie. Możemy odmówić różaniec, koronkę, możemy odczytać psalmy, posłuchać jeszcze raz lektur przygotowanych przez Kościół na tę niedzielę.

W najbliższą niedzielę 22 marca usłyszymy katechezę Św. Jana o niewidomym od urodzenia człowieku. Spotkania z Chrystusem jakich doświadcza niewidomy sprawiają, że w końcu wyznaje: wierzę w ciebie Panie (Kyrie)i oddaje pokłon Bogu. Potrzeba było czasu, potrzeba było też cierpienia tego człowieka, aby odkrył coś najważniejszego, że Jezus Chrystus jest obiecanym Mesjaszem – zbawicielem jego i każdego człowieka. Przyjdzie Pan i zabawi lud od jego grzechów to była obietnica dana przed wiekami, którą Chrystus wypełnił. Tak jak ponad dwa tysiące lat temu przyszedł, tak nie przestaje przychodzić i zmieniać człowieka niewidomego w widzącego. Jego przyjście przed wiekami ma również dziś zbawić nas od ślepoty, która sprawia, że nie znamy Boga, od ślepoty w spojrzeniu na siebie, uznaniu własnej małości i kruchości.

W moim kapłańskim życiu nauczono mnie zadawać sobie pytanie. Co Panie chcesz mi powiedzieć przez to co się dzieje? Czemu służą te wydarzenia, których dziś doświadczam ja, moi bliscy a także inni ludzie? Może łatwiej będzie odpowiadać na te pytania jeśli uważnie wsłuchamy się w Słowo Boże dzisiejszej niedzieli. Obym Panie przejrzał i wewnętrznie w mej duszy wypowiedział jak ten co odzyskał wzrok – tylko ty jesteś Kyrios, wszystkiego co się dzieje. Tylko ty zwyciężyłeś śmierć i zmartwychwstałeś dla naszego zbawienia.