I Komunia dzieci ważne informacje

W sprawie I Komunii Świętej 2020r.

Po rozmowie z przedstawicielami rodziców, którą odbyłem dnia 17 kwietnia 2020r., podjąłem następujące decyzje dotyczące I Komunii Świętej dzieci.

  1. Uroczystość zostaje przeniesiona na dzień 27 września 2020 roku.
  2. Dzieci przystąpią do niej w dwóch grupach: o godz. 10.00 klasa 3a ze Szkoły Podstawowej nr. 2. O godz. 12.00 tego samego dnia, klasa 3b, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr.2 oraz pozostałe dzieci z innych szkół.
  3. Gdyby zaistniały nieprzewidziane sytuacje, zagrażające bezpieczeństwu dzieci bądź rodziców czy gości, I Komunia zostanie przeniesiona na dzień 13 czerwca 2021 roku.
  4. Definitywne potwierdzenie daty wrześniowej zostanie podane na początku września po wcześniejszym spotkaniu z przedstawicielami rodziców.
  5. Wszystkie inne sprawy zostaną doprecyzowane i podane na początku września.

Trudno znaleźć rozwiązanie, które zadawalałoby wszystkich rodziców. W naszym kościele według obecnych przepisów może przebywać około 85 osób. Liczymy na to, że do września br. te przepisy zostaną złagodzone i liczba osób zostanie zwiększona. Ze strony parafii jesteśmy gotowi na dostosowanie się do próśb rodziców, co mam nadzieje zrobiliśmy. Jeśli będą jakieś uwagi co do tych decyzji, proszę kontaktować się z przedstawicielami rodziców, paniami Urszulą, Justyną G., Marleną, Sylwią, Justyną Z. W międzyczasie proszę o przygotowywanie dzieci przez samych rodziców, poprzez uczenie modlitw, odpowiedzi podczas Mszy Świętych czy nawet pieśni. Teraz potwierdza się to o czym już wcześniej wspominałem podczas wspólnych spotkań, że to wy jesteście pierwszymi wychowawcami waszych dzieci i nauczycielami wiary.

Życząc wytrwałości i cierpliwości, z obietnicą modlitwy.

Ks. Jacek Skrobisz – proboszcz

Wcześniejszy wpis z 16.04.2020r. W sprawie I Komunii Świętej 2020

Bardzo proszę o cierpliwość. W piątek wieczorem 17 kwietnia będę rozmawiał z mamami z trójek klasowych, posłucham propozycji. Zgodnie z zaleceniem Biskupa Łowickiego ”  jeżeli po Wielkanocy stan epidemii nie zostanie odwołany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać wszystkie I Komunie Święte do czasu ustania epidemii” będę sugerował by I Komunia Święta w naszej parafii została przesunięta, na bardziej bezpieczny termin niż koniec maja br.. Aby przeprowadzić uroczystość zachowując zasady bezpieczeństwa, rozważamy podzielenie dzieci komunijnych na mniejsze grupy.

O podjętych decyzjach powiadomię rodziców za pośrednictwem strony internetowej w sobotę 18 kwietnia.

Generalnie będziemy pomagać, aby poszczególni rodzice, mogli wybrać jedną z możliwości, którą przedstawi parafia. ks. Jacek Skrobisz – proboszcz