Kara za modlitwę w Hiszpanii werdykt 2024r.

Depesza KAI

Hiszpania: TK potwierdził kary dla osób modlących się pod klinikami aborcyjnymi

8 maja 2024 19:30 Madryt

Zagranica

Hiszpański Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obowiązująca od 2022 r. ustawa, która zabrania odwodzenia kobiet zamierzających dokonać aborcji od tego zamiaru jest zgodna z ustawą zasadniczą tego kraju. Sędziowie TK utrzymali tym samym kary dla osób, które m.in. modlą się pod klinikami aborcyjnymi za kobiety, które zamierzają przerwać ciążę. Ustawa uznawana przez wielu komentatorów i polityków za sprzeczną z zasadą swobody wypowiedzi oraz ograniczającą prawo do zgromadzeń została przyjęta przez Kongres Deputowanych, niższą izbę parlamentu Hiszpanii, w lutym 2022 r. Zgodnie z nią za próbę wpływania na kobietę planującą aborcję, aby donosiła ciążę przewidziane zostały kary od 3 do 12 miesięcy pozbawienia wolności.

W maju 2023 r. TK Hiszpanii orzekł, że obowiązująca ustawa aborcyjna jest zgodna z konstytucją. Jego sędziowie stwierdzili, że przerwanie ciąży może zostać przeprowadzone w sytuacji, kiedy nie dochodzi do przypadku zmuszania kobiety do aborcji. Orzeczenie TK w tej sprawie pojawiło się blisko 13 lat od skargi złożonej do tego organu.

Aborcja pod pewnymi warunkami stała się legalna w Hiszpanii w 1985 r. Z czasem regulację tą rozszerzano. W lutym 2010 r. z inicjatywy socjalistycznego rządu premiera José Zapatero parlament przyjął nową ustawę o aborcji na życzenie kobiety, którą można przeprowadzić w pierwszych 14 tygodniach ciąży

W czerwcu 2010 r. Partia Ludowa (PP) zaskarżyła nowe prawo do TK, wskazując, że jest ono w kilku miejscach sprzeczne z ustawą zasadniczą. Od tego czasu PP, Kościół oraz organizacje katolickie i ochrony życia domagały się od Trybunału Konstytucyjnego werdyktu ws. zgodności ustawy legalizującej aborcję z konstytucją.