Roboczy schemat I Komunii Świętej – próby

Schemat do wykorzystania podczas prób. Tylko do użytku wewnętrznego w parafii dla osób zaangażowanych w Uroczystość. Prosimy nie kopiować ze strony parafii.

KOMUNIA ŚW. W PARAFII  M. B. NIEUST. POMOCY W SOCHACZEWIE  26.05.2024r. godz.12.001. Powitanie dzieci przed kościołem – x Proboszcz

2. Prośba dzieci o błogosławieństwo rodziców :

   ,, Pobłogosławcie nam rodzice na naszą pierwszą Komunię Świętą

3. Uroczyste wprowadzenie dzieci do kościoła   

4. Pieśń  ………………………………….


5. Prośba o udzielenie Komunii św. dzieciom- państwo: Ga

Pan Jezus kochał dzieci. Wiedziały o tym matki i przynosiły do Niego swe pociechy,
a On je błogosławił. A gdy Apostołowie chcieli zabronić im tego, sądząc,
że wyświadczą swemu Mistrzowi przysługę, wypowiedział znamienne słowa: „Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przychodzić do Mnie; do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie”.
Czcigodny Księże Proboszczu, dziś przyprowadzamy do Ciebie nasze dzieci, które przez chrzest zostały już włączone do wielkiej rodziny Bożej. W kolejnych latach rozwijaliśmy w ich sercach wiarę, posyłając na katechezę, prowadząc wspólnie rozmowy o Bogu i rodzinnie uczestnicząc we Mszy Świętej.
Prosimy Cię w ich imieniu, abyś po raz pierwszy pozwolił im zasiąść przy wspólnym stole Wieczernika i nakarmił Ciałem Chrystusa. Oby nigdy nie zabrakło im Chleba
na życie wieczne. My zaś obiecujemy wspierać je we wszystkim, co dobre.


6. I czytanie – pan …………………………..

7. psalm- organista plus dziecko /dzieci

8. II czytanie- pani …………
9. Wyznanie wiary: Czy wierzycie…3x pytanie i odpowiedź

(Pani katechetka ustawia dzieci do modlitwy powszechnej, w tym czasie wychodzą 2 mamy – pani ………….  i pani  ……………. i idą z dziećmi do darów,  Mama, która czyta komentarz do procesji z darami ustawia się bliżej prezbiterium)

10. modlitwa powszechna:

1.  Za wszystkich chrześcijan, aby przechodząc przez życie karmili się chlebem, który daje życie wieczne i nie  
 ustali w drodze do Ojca.                   
 Ciebie prosimy…
 2. Za Ojca Świętego Franciszka, biskupa Wojciecha, Księdza Proboszcza i naszych kapłanów, aby wciąż z radością dzielili się Bogiem z tymi, których prowadzą do niebieskiej ojczyzny
 Ciebie prosimy…
 3. W intencji naszej Ojczyzny, aby zawsze była wierną Chrystusowi, Ewangelii i Krzyżowi.
 Ciebie prosimy…

4. Za dzieci, które przyjmą dziś po raz pierwszy Komunię Świętą, oraz za dzieci, które nie mogą tak jak my przystąpić uroczyście do pierwszej Komunii świętej, aby Bóg udzielił im potrzebnych łask.
Ciebie prosimy…

5. W intencji nauczycieli i wychowawców, aby w imię Boga mogli kształtować umysły i serca nasze.
Ciebie prosimy….

6. Za  rodziców, aby dla swoich dzieci, które kochają ponad życie, byli przykładem wiary, miłości do Boga, Kościoła i umiłowanej Ojczyzny naszej . 
Ciebie prosimy….

7. Za mamy szczególnie w dniu dzisiejszym, by obdarzały miłością swoje dzieci a Pan Bóg dawał im potrzebne siły Ciebie Prosimy… …………

11. procesja z darami:

  komentarz  do  procesji  z  darami  – …….

Pierwsi chrześcijanie, którzy schodzili się po domach na łamanie chleba, czyli Eucharystię, mieli zwyczaj przynosić dary ofiarne. Dobry Boże w Uroczystym Dniu Pierwszej Komunii Świętej przynosimy Ci szczególne dary:

          Świeca –
Zmartwychwstały Panie, niesiemy światło – znak twojej obecności wśród nas i naszej chrześcijańskiej  wiary

Kwiaty –
niech ich piękno wyraża świeżość i czystość naszych serc

Chleb – .
Ten chleb powstał z dojrzałych łanów zbóż, które wzrastały pod okiem troskliwego rolnika. Niech nasze czyste serca również wzrastają pod troskliwym spojrzeniem Jezusa.

Owoce –

Owoce są świadectwem bogactwa wody i słońca, które pochodzą od Ciebie Boże. Niech wszystko w naszym życiu pomyślnie się rozwija i wydaje błogosławione plony

Ikona Trójcy Świętej – dwoje dzieci ………………………………………………….

Dziś Kościół obchodzi uroczystość Trójcy Świętej, niech ta ikona przypomina nam Boże, że ty jesteś jeden w Trzech Osobach, Ojca i Syna i Ducha Świętego

AMPUŁKI Z WINEM I WODĄ –

Boże z Twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i przemień je w Krew swojego Syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

HOSTIA NA PATENIE I PUSZKI Z KOMUNIKANTAMI –
Panie uczyń cud z Wieczernika. Niech na słowa kapłana ta hostia stanie się Twoim Ciałem. Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy Cię zawsze chętnie do serca przyjmowali i stawali się lepsi.


ZAPALENIE ŚWIEC przed Ikoną Trójcy Świętej – jedno dziecko…………………………………………….

Ogień jest znakiem żywej obecności Boga wśród nas, Spraw Panie byśmy sami byli jak te świece światłem, twojej obecności dla bliźnich.

12. pieśń na ofiarowanie –  ……………………………….

13. pieśni na komunię: ………………………………………………..

 Pomagają 2 mamy: ……………………………………… , Dzieci wychodzą w rzędach i ustawiają się jedno za drugim, podchodzą do Komunii w dwóch rzędach

14.  akt zawierzenia dzieci Maryi –

Matko Boża Nieustającej Pomocy,
patronko naszej parafii,
w dniu naszej pierwszej Komunii Świętej,
oddajemy Tobie nasze serca.
Chcemy być zawsze  Twoimi  wiernymi  dziećmi.
Broń nas i strzeż
jako własności Swojej.
Pomóż nam zachować godność dziecka Bożego.
Pomnażaj w nas miłość,
którą Pan Jezus przyniósł do naszych serc w Komunii Świętej.
(uproś nam tę łaskę,
byśmy kiedyś w niebie,
mogli Cię kochać i sławić na wieki. Amen.
) – wszystkie dzieci

Pieśń po zawierzeniu…………………… W tym czasie: dzieci do podziękowania podchodzą do prezbiterium a mama Natanaela ustawia dzieci do wręczenia kwiatów

15. podziękowanie od dzieci – wiersze:
16. podziękowania od rodziców – państwo …Mi…………..…. podchodzą do ołtarza za dziećmi w trakcie ich podziękowań
17.wręczenie kwiatów
– X. Proboszcz
– X. Bartek
– p. Katechetka – p. Organista
– Dyrekcja Sp 2
– wychowawcy ………………..

18. Błogosławieństwo – pieśń na zakończenie ,,Spotkałem dziś Jezusa”

19. rozdanie chlebków dzieciom
Do rozdawania chlebków ewent. Dwóch ojców

Pieśni na I Komunię

1. Duchu święty przyjdź (1)

2. Przyjdź Jezu przyjdź (3)

3. Dotknij Panie moich oczu (4)

4. Ofiaruję tobie Panie mój (12)

5. Daj mi usłyszeć Twój głos (13)

6. Im więcej mam lat

7. Idzie mój Pan

8. Jesteś Królem

9. Gdy klęczę przed Tobą (14)

10. Moja droga jest prosta – na wyjście