Nasz żłóbek Boże Narodzenie AD 2019

” Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a Życie było Światłością ludzi,
a Światłość w ciemnościach świeci, 
i ciemność Jej nie ogarnęła. ..” J 1,1nn