Od 31 maja zmiany w naszym kościele

W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi pandemii, prosimy w naszym kościele zakładać maseczki. Pandemia jeszcze się nie skończyła. W celu zachowania dystansu między wiernymi, na siedziskach ławek zostały umieszczone białe kółka. Prosimy o siadanie na kółku w ten sposób nie będzie bezpośrednio przed nami i za nami, żadnej osoby. Zachęcamy do korzystania z środków dezynfekujących przy wejściu do świątyni oraz przed przyjęciem Komunii Świętej.