I Komunia – Biały Tydzień 2021

Aktualizacja dnia 30.05.2021r.

Biały tydzień 31.05 do 04.06. – dla dzieci, które przyjęły I Komunię:

poniedziałek i środa, godz. 18.00 grupa z godz. 12.00ej.

wtorek i piątek, godz. 18.00 grupa z godz. 10.00ej.

—————————————-
I komunia św. W parafii m. B. Nieustającej pomocy w Sochaczewie 2021 – plan wstępny

1. Powitanie dzieci przed kościołem – x proboszcz ( punkty od 1 do 4 w zależności od sytuacji pandemicznej)

2. Prośba dzieci o błogosławieństwo rodziców (dzieci mówią: pobłogosławcie nas rodzice na naszą Pierwszą Komunię Świętą; rodzice robią znak krzyża na czole dziecka)

3. Uroczyste wprowadzenie dzieci do kościoła, lub dzieci stoją obok swoich ławek

4. Pieśń „ do twojej świątyni” lub inna

5. Prośba o udzielenie komunii św. Dzieciom – rodzice

Pan Jezus kochał dzieci. Wiedziały o tym matki i przynosiły do Niego swe pociechy,
a On je błogosławił. A gdy Apostołowie chcieli zabronić im tego Jezus wypowiedział ważne słowa: „Dopuście dzieci i nie przeszkadzajcie im przychodzić do Mnie; do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie”.
Księże Proboszczu, dziś przyprowadzamy do ciebie nasze dzieci, które przez chrzest zostały już włączone do wielkiej rodziny Bożej. W kolejnych latach dbaliśmy o ich wiarę, posyłając na katechezę, prowadząc wspólnie rozmowy o Bogu i rodzinnie uczestnicząc we Mszy Świętej.
Prosimy Cię w imieniu naszych dzieci, abyś po raz pierwszy pozwolił im zasiąść przy wspólnym stole Wieczernika i nakarmił Ciałem Chrystusa. Oby nigdy nie zabrakło im Chleba na życie wieczne. My zaś obiecujemy wspierać je w drodze do Boga i we wszystkim, co dobre.


6. I czytanie – ojciec dziecka

7. Psalm – Pan Daniel organista

8. II czytanie- mama dziecka

9. Wyznanie wiary pytania i odpowiedzi: Czy wierzycie…


10. Modlitwa powszechna (3 dziewczynki i 3 chłopców propozycja):

1.  Za wszystkich chrześcijan, aby przechodząc przez życie karmili się chlebem, który daje życie wieczne i nie ustali w drodze do ojca. Ciebie prosimy…

 2. Za ojca świętego Franciszka, biskupa Andrzeja, księdza proboszcza i  naszych kapłanów, aby wciąż z radością dzielili się Bogiem z tymi, których prowadzą do niebieskiej ojczyzny.  Ciebie prosimy…

 3. W intencji naszej ojczyzny, aby zawsze była wierną chrystusowi, ewangelii i krzyżowi.  Ciebie prosimy…

4. Za dzieci, które przyjmą dziś po raz pierwszy komunię świętą, oraz za dzieci, które nie mogą tak jak my przystąpić uroczyście do pierwszej komunii świętej, aby bóg udzielił im potrzebnych łask.  Ciebie prosimy…

5. W intencji nauczycieli i wychowawców, aby w imię Boga mogli kształtować umysły i serca nasze.  Ciebie prosimy…

6. Za  rodziców, aby dla swoich dzieci, które kochają ponad życie, byli przykładem wiary, miłości do Boga, Kościoła i naszej Ojczyzny .  Ciebie prosimy…

(wychodzą razem 2 mamy i idą z dziećmi do darów)

11. procesja z darami (5 dzieci):  komentarz  do  procesji  z  darami – mama jednego z dzieci

Pierwsi chrześcijanie, którzy schodzili się po domach na łamanie chleba, czyli eucharystię, mieli zwyczaj przynosić dary ofiarne. Dobry boże w uroczystym dniu pierwszej komunii świętej przynosimy ci szczególne dary.

świece – Zmartwychwstały Panie, niesiemy światło- znak twojej obecności wśród nas i naszej chrześcijańskiej  wiary         
kwiaty – niech ich piękno wyraża świeżość i czystość naszych serc

chleb – Ten chleb powstał z dojrzałych łanów zbóż, które wzrastały pod okiem troskliwego rolnika. Niech nasze czyste serca również wzrastają pod troskliwym spojrzeniem Jezusa.

Hostia na patenie i puszki z komunikantami
Panie uczyń cud z wieczernika. Niech na słowa kapłana ta hostia stanie się twoim ciałem.
Panie Jezu daj nam silną wiarę, abyśmy cię zawsze chętnie do serca przyjmowali i stawali się lepsi.

ampułki z  winem i wodą – Boże z twojej hojności ziemia rodzi winne grona. Przyjmij to wino i przemień je w krew swojego syna. Jak ta woda łączy się z winem, tak nas połącz na wieki z Jezusem Chrystusem, panem naszym.

12. Pieśń na ofiarowanie – „Ofiaruję tobie panie mój” lub inna

13. pieśni na komunię do wyboru:
-„ Pan Jezus już się zbliża”
 -„ Zapraszam cię Jezu”  
-„ Tak czekałam na tę chwilę”
-,, Idzie mój Pan”

14. Akt zawierzenia dzieci Maryi – 1 dziecko reszta dzieci powtórzy ostatnie zdanie.

Matko Boża nieustającej pomocy,
patronko naszej parafii,
w dniu naszej pierwszej Komunii Świętej,
oddajemy Tobie nasze serca.
Chcemy być zawsze  Twoimi  wiernymi  dziećmi.
Broń nas i strzeż
jako własności Swojej.
Pomóż nam zachować godność dziecka Bożego.
Pomnażaj w nas miłość,
którą Pan Jezus przyniósł do naszych serc w Komunii Świętej.

Wszystkie dzieci razem powtarzają po prowadzącym

Uproś nam tę łaskę/ byśmy kiedyś w niebie/ mogli Cię kochać/ i sławić na wieki. Amen.

15. Podziękowania od dzieci: dziewczynka i chłopiec

W tym dniu radosnym dla nas, chcemy myślą i sercem ogarnąć i podziękować:
Naszym rodzicom i opiekunom, chrzestnym, i dziadkom, księżom, którzy nas przygotowywali, paniom katechetkom, panu organiście, koleżankom i kolegom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość naszego pierwszego spotkania z żywym Jezusem w Komunii Świętej.
To dla nas szczególny dzień. Prosimy módlcie się za nas byśmy coraz bardziej wierzyli, że Pan Jezus jest obecny w naszych sercach i duszy. Wszystkim modlącym się z nami podczas Mszy Świętej i tym, którzy zasiądą z nami przy rodzinnym stole. Dziękujemy – Bóg zapłać!

16. Wręczenie kwiatów
– x. proboszcz
– x. Mariusz
– p. katechetka
– p. organista

17. Pieśń na zakończenie ,,Spotkałem dziś Jezusa”
18. Rozdanie chlebków dzieciom – ks. proboszcz