Pomoc Caritas dla Ukrainy wybrane info.

Jak informuje KAI w depeszy z 27 lutego , Niezależnie od inicjatyw podejmowanych bezpośrednio przez diecezje, pomoc potrzebującym ze strony Kościoła udzielana jest przede wszystkim za pośrednictwem Caritas Polska i Caritas diecezjalnych.

Caritas Polska zdecydowała o natychmiastowym przekazaniu 100 tys. zł na rzecz Ukrainy. Środki zostały już przekazane Caritas Ukraina Kościoła Grekokatolickiego i Caritas-SPES Kościoła Rzymskokatolickiego na najpilniejsze potrzeby. Jednocześnie Caritas Polska jako członek międzynarodowych struktur pomocowych Kościoła: Caritas Internationalis i Caritas Europa, inspirować będzie szybką pomoc tych struktur dla Ukrainy.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy udzielana jest już przez Caritas na wschodzie kraju, w diecezjach: zamojsko-lubaczowskiej, lubelskiej, siedleckiej i przemyskiej. Jak poinformował dyrektor Caritas Polska, ks. Marcin Iżycki po wczorajszym spotkaniu dyrektorów Caritas ze wszystkich polskich diecezji oraz przełożonych konsult zakonów męskich i żeńskich, po inwazji rosyjskiej w ciągu ostatnich dni najwięcej uchodźców przybyło na teren archidiecezji przemyskiej, poprzez przejście graniczne w Medyce oraz pociągami ze Lwowa lub Kijowa do Przemyśla. Tam udzielana jest im pomoc doraźna, żywieniowa lub medyczna i kierowani są na razie do ośrodków Caritas w tej czy innych przygranicznych diecezjach.

aritas archidiecezji przemyskiej we współpracy z wojewodą i lokalnymi samorządami przygotowała tysiąc miejsc. Zlokalizowane są w ośrodkach rekolekcyjnych na terenie diecezji oraz w halach sportowych w kilku gminach województwa podkarpackiego. Pomoc – choć w mniejszej skali – organizuje także społeczność greckokatolicka w Przemyślu wspólnie z tutejszym oddziałem Związku Ukraińców w Polsce.

Osoby, które do tej pory przybyły do Przemyśla, zjadły tutaj ciepły posiłek i pojechały dalej, ponieważ mają jakiś punkt zaczepienia w Polsce, głównie u rodzin, które przebywają w naszym kraju. Do tej chwili z pomocy w przemyskiej Caritas skorzystało około 2 tys. osób.

Ponadto Caritas archidiecezji przemyskiej organizuje zbiórki darów rzeczowych dla przybyszów. Chodzi o koce, śpiwory, kołdry, materace, środki medyczne i higieniczne, artykuły dla dzieci i niemowląt, środki spożywcze o długim terminie przydatności. Odzew wśród mieszkańców jest ogromy, ale potrzeby – również wielkie.

Podobne akcje organizuje już wiele innych diecezji, m.in. archidiecezja lubelska, a przeprowadzane są przez parafie, wspólnoty, osiedla czy szkoły. Dokładne informacje dotyczące miejsca zbiórek wraz z listą potrzebnych artykułów zamieszone są na stronach Caritas poszczególnych diecezji.

Ok. 200 miejsc dla uchodźców z Ukrainy i ok. półtorej tony żywności – tak na ten moment wygląda bilans pomocy Caritas Diecezji Kieleckiej dla przybywającej do regionu ludności ukraińskiej.

W związku z przewidywanym napływem uchodźców z Ukrainy zostało zabezpieczonych 120 miejsc w ośrodkach Caritas oraz w parafiach – głosi opublikowany dzisiaj na stronie diecezjalnej komunikat Caritas Diecezji Sandomierskiej.

Miejsca pobytu dla uchodźców przygotowała też Caritas Diecezji Kaliskiej we współpracy ze Urzędem Marszałkowskim Caritas w Kaliszu też prowadzi zbiórkę nowych rzeczy potrzebnych do przyjęcia uchodźców.

Gnieźnieńska Caritas buduje bazę osób i instytucji z terenu archidiecezji gnieźnieńskiej mogących i chcących pomóc uchodźcom z Ukrainy. O zgłaszanie się proszone są wszystkie osoby i instytucje dysponujące miejscami noclegowymi i transportem, ale także gotowe podzielić się żywnością, środkami pierwszej potrzeby itp. Caritas zwraca się też z apelem o zgłaszanie się do osób mówiących po ukraińsku, do psychologów, prawników i wszystkich, którzy chcą służyć jako wolontariusze. Zgłoszenia przyjmowane są przez specjalny formularz uruchomiony na stronie www.caritas.gniezno.pl

Caritas diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej zawiesza wszelkie akcje wielkopostne, które wcześniej przygotowywała. Skupia się na jednej akcji „Modlitwa i post dla pokoju na Ukrainie”. W ramach akcji rozpoczyna się zbiórka darów, m.in. żywności, koców i leków. Konwój z darami wysłany zostanie na Ukrainę.

Caritas pomaga także tym Ukraińcom, którzy są podopiecznymi działającego w jej ramach Centrum Wsparcia Integracji w Koszalinie.

Caritas Diecezji Radomskiej przygotowała 310 miejsc dla uchodźców z Ukrainy. Mogą oni liczyć na miejsca noclegowe, całodzienne wyżywienie, wsparcie rzeczowe, a jeśli będzie potrzeba także pomoc medyczną. Przedstawiciele Caritas apelują, aby nie udzielać pomocy na własną rękę.

Nowe koce, pościele, kołdry, poduszki, ręczniki, śpiwory, termosy oraz kosmetyki osobiste i żywność zbiera poznańska Caritas na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. Zbiórka odbywa się dziś, jutro, 26 lutego, w kościele pw. Nawiedzenia NMP na poznańskich Ratajach. Poznańska Caritas uruchomiła też zbiórkę finansową na rzecz Ukraińców. Zostanie ona przeznaczona na zakwaterowanie i pobyt tych, którzy będą szukać w Polsce schronienia przed wojną. Caritas chciałaby zebrać na ten cel 120 tys. zł.

Caritas wraz z archidiecezją poznańską przygotowała tez miejsca dla 300 uchodźców z Ukrainy.

Ks. Iżycki podsumowuje, że na uchodźców czeka już kilkadziesiąt ośrodków Caritas na terenie Polski, będzie im też świadczona pomoc materialna, medyczna i psychologiczna. Caritas Polska będzie świadczyć zarówno pomoc doraźną jak i długofalową. A chodzi tu o znalezienie poprzez Caritas Diecezjalne oraz także strukturę parafialna, miejsc pobytu czy pracy dla przybyłych, w dłuższym okresie.