Poświęcenie figury Św. Józefa 10 X 2021

Dnia 26 lipca 2021r. ks. Jacek Skrobisz – proboszcz parafii M.B. Nieustającej Pomocy w Sochaczewie i ks. Robert Sumiński proboszcz parafii w Guzowie udali się do północnego Tyrolu we Włoszech, aby zakupić figurę św. Józefa. W roku poświęconym św. Józefowi ogłoszonym przez papieża Franciszka wierni parafii M.B. Nieustającej Pomocy w Sochaczewie zebrali ofiary, które pozwoliły na zakup 150 centymetrowej drewnianej figury św. Józefa. Figura została przewieziona do Polski własnym transportem i dnia 31 lipca znalazła się w kościele parafialnym.

Została wykonana częściowo mechanicznie a potem wykończona oraz pomalowana ręcznie. Została zrobiona w miejscowości Ortisei w dolinie Val Gardena. Zakupiona w firmie Pema należącej do rodziny Mahlknecht. Rzeźba waży ponad 50 kg, jest wykonana z litego drewna mierzy 150 cm. Św. Józef trzyma na ręku dziecię Jezus, które ma rozwarte ramiona.

Figurę ustawiono na poliwęglanowym postumencie przy lewym bocznym oknie. Józef jakby unosił się w powietrzu zawieszony między niebem i ziemią. Stąd idea przezroczystego postumentu.

Poświęcenia figury dokonał radca nuncjatury Apostolskiej w Warszawie, ks. Andrea Francia w dniu 10 października 2021r. podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.00 przy licznym udziale wiernych.

Od XXVIII tygodnia zwykłego, w każdy piątek przed Mszą Świętą wieczorną będziemy odmawiać litanię do Św. Józefa oraz przedstawiać w modlitwie dziękczynienia i prośby parafian.

Powyższy tekst zostanie umieszczony w pobliżu figury by kolejne pokolenia parafian mogły pamiętać o historii figury Oblubieńca Najświętszej Marii Panny.

Uroczystość miała następujący przebieg. Mszy przewodniczył i modlił się w intencji parafian ks. prałat Francia w koncelebrze z ks. Jackiem proboszczem. Po wygłoszonej homilii, w której ks. prałat zwrócił uwagę, że mamy kochać jak św. Józef Boga, pracę i Maryję, celebransi udali się przed figurę świętego. Tam nastąpiło poświęcenie oraz odmówienie modlitwy za przyczyną św. Józefa. Po komunii świętej odmówiono litanię do Świętego Józefa oraz modlitwę, którą odmawia papież Fanciszek. Wierni dostali też pamiątkowy obrazek z naszą figurą oraz modlitwą. Na zakończenie uroczystości państwo Przanowscy z Malesina podziękowali w imieniu parafian ks. prałatowi Andrea. Wszyscy obecni otrzymali papieskie błogosławieństwo. Poniżej zdjęcia z uroczystości przekazane dzięki uprzejmości pani Agnieszki Napiórkowskiej z redakcji Gościa Niedzielnego.