Zalecenia dotyczące spowiedzi na czas epidemi

 Odpusty Penitencjarii Apostolskiej: (co polecił papież Franciszek)

a) Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach. Warunkiem uzyskania odpustu jest oderwanie się od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczenie duchowe poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmówienie Różańca Świętego, podjęcie pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innej formy pobożności, a przynajmniej odmówienie Wyznania Wiary, Modlitwy Pańskiej i pobożnego wezwania do Najświętszej Maryi Panny. Przeżywane doświadczenie należy ofiarować w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr. Konieczna jest też wola wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak tylko będzie to możliwe;

b) Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa, otrzymują ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach;

c) Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub pomodlą się na Różańcu Świętym, lub pobożnie odprawią Drogę Krzyżową, lub odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgi dla tych, którzy cierpią i o zbawienie wieczne zmarłych;

d) Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i modlili się za życia. W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża.

Biskup Łowicki Andrzej F. Dziuba:

Proszę o przyjęcie następujących wskazań w zakresie sakramentu pokuty i pojednania:
a) Zachęcam księży do dawania wiernym możliwości spowiedzi indywidualnej;

b) Chociaż właściwym miejscem spowiedzi jest konfesjonał, to w obecnej sytuacji spowiedź może odbywać się poza konfesjonałem (w kościele, kaplicy, zakrystii, w salce parafialnej lub innym godnym miejscu, pozwalającym zachować prywatność i bezpieczeństwo zdrowia).

c) Przypominam, że nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego;

d) Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy, itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość”;

e) Kościół ofiaruje szczególny dar miłosierdzia Bożego w postaci wzbudzenia w sobie żalu doskonałego. Żal doskonały pozwala na przystąpienie do Komunii Świętej tym, którzy dotąd z niej korzystali. Dotyczy to jednak tylko tych sytuacji, kiedy istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się. Należy wtedy ze względu na zranioną miłość do Boga uczynić w sobie rachunek sumienia, podjąć mocne postanowienie poprawy i koniecznie przystąpić do spowiedzi sakramentalnej kiedy będzie to możliwe.

Praktyczne wskazówki – nasza parafia:

Sakrament pojednania.

Zawsze można poprosić o spowiedź jeśli ksiądz jest nieobecny w konfesjonale. Najlepiej umawiać się telefonicznie na określoną godzinę. Korzystajmy z zaleceń podanych przez Stolicę Apostolską oraz Biskupa Łowickiego.

W naszej świątyni korzystamy z dwóch konfesjonałów pod chórem, ale tylko z jednej strony podchodzimy do księdza. Na filarze pod chórem jest w dozowniku umieszczony środek dezynfekujący. Po zakończeniu spowiedzi prosimy przetrzeć środkiem dezynfekującym folię na kratce (jest spryskiwacz od strony penitenta). Nie całujemy stuły po odejściu od spowiedzi. Jeszcze jedno miejsce do spowiedzi znajduje się w kaplicy przy wejściu do Kościoła. Zachowajmy zasady higieny o których jesteśmy informowani przez środki masowego przekazu (odpowiedni dystans, korzystanie z środków dezynfekujących znajdujących się w Kościele).

Zwykłe godziny spowiedzi w dni powszednie po Mszy Świętej rannej 7.30 i wieczornej 18.30, oraz w środę i piątek od 17.00 do Mszy.