Zmarł bp.Milan – już nas nie odwiedzi

W połowie marca miał u nas gościć bp. Milan Sasik, z Ukrainy. Był biskupem ks. Stefana, który pomaga w naszej parafii. Wiele razy z nim rozmawiałem, był zawsze bardzo otwarty i szczery. Jego wizyta w naszej parafii nie doszła do skutku z powodu wybuchu pandemii. Razem zdecydowaliśmy, że lepiej będzie jak biskup Milan odłoży ją do spokojniejszych czasów. Miał 68 lat, będziemy się za niego modlić podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 dnia 18 lipca 2020r.

Poniżej informacja o śmierci biskupa Milana zamieszczona przez serwis internetowy kai.

14 lipca w szpitalu w Użhorodzie na Ukrainie zmarł w wieku 67 lat bp Milan Šášik, eparcha Mukaczewa obrządku greckokatolickiego.

Bp Milan Šášik urodził się 17 września 1952 r. we wsi Lehota koło Nitry na Słowacji. Podczas studiów teologicznych w seminarium w Bratysławie potajemnie wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1976 r. Pracował w kilku parafiach na Słowacji. Pomimo, że pierwotnie był katolikiem obrządku łacińskiego, bardzo interesował się obrządkiem wschodnim, i uzyskał zgodę na pełnienie posługi w obydwu obrządkach.

Po aksamitnej rewolucji studiował w Papieskim Instytucie Teologicznym Teresianum w Rzymie. Następnie, od 1992 roku, rozpoczął pracę w Nuncjaturze Apostolskiej w Kijowie na Ukrainie, gdzie pracował przez sześć lat. W weekendy często podróżował wiele kilometrów, aby pomóc w duszpasterstwie, gdy brakowało księży. Św. Jan Paweł II 12 listopada 2002 r. mianował go administratorem apostolskim ad nutum Sanctae Sedis (tymczasowym) diecezji greckokatolickiej Mukaczewo i biskupem tytularnym Bononia. Otrzymał konsekrację biskupią w Rzymie w święto Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2003 r. z rąk Jana Pawła II. w bazylice św. Piotra w Rzymie.

W kolejnych latach udało mu się umocnić Kościół w diecezji Mukaczewo, stworzyć funkcjonujące struktury administracyjne, utworzyć nowe parafie i zbudować dużą liczbę świątyń dla parafii greckokatolickich. 17 marca 2010 r. Benedykt XVI mianował go eparchialnym biskupem Mukaczewa.

Diecezja Mukaczewska na Zakarpaciu powstała w 1771 roku. Nie wchodzi ona w skład Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, który skupia wiernych, wywodzących się z Unii Brzeskiej z 1596 r. , Tamtejszy Kościół jest dziedzicem Unii Użhorodzkiej, zawartej 24 kwietnia 1646 r., zaś jego wiernych zaczęto nazywać „katolikami ruteńskimi”. W roku 1775 siedziba diecezji została przeniesiona z Mukaczewa do Użhorodu. Obecnie liczy ona 320 tys. wiernych i należy do niej 1/4 mieszkańców Zakarpacia.