Święcenie pojazdów w niedzielę 26.07

Jak co roku po każdej Mszy Świętej będziemy święcić pojazdy mechaniczne oraz modlić się za kierowców. Z okazji wypadającego w następnym tygodniu wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców jego prosimy o wstawiennictwo i bezpieczeństwo dla podróżujących.

Modlitwa kierowców:

O Panie, Daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę,

bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

Ty jesteś Dawcą Życia – proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

Amen