Życzenia na Nowy Rok – 2022

Wszystkim naszym parafianom oraz przychodzącym do naszego kościoła, na Nowy Rok składamy życzenia powtarzając słowa z księgi Liczb:

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem. Niech Święta Boża Rodzicielka wstawia się za nami u Boga.

ks. Jacek , ks. Mariusz, ks. Ryszard i ks. Marian