1-4 maja porządek Mszy i nabożeństw

Wtorek 1 maja, porządek Mszy Świętych: godz. 7.00; 18.00. Pierwsze nabożeństwo majowe po Mszy o godz. 18.00.

Czwartek 3 maja porządek Mszy Świętych niedzielny: 7.00; 9.00; 10.30; 12.00; 18.00.

W piątek 4 maja nie ma postu, ponieważ ks. Biskup Andrzej F. Dziuba udzielił dyspensy i można spożywać pokarmy mięsne.

I piątek miesiąca spowiedź od godz. 17.30 oraz wystawienie Najświętszego Sakramentu.