17 Sierpnia – Świętego Jacka kapłana

Przedruk:

Autor – ks. Stanisław Hołodok

Święty Jacek

images

“ Święty Jacek, na Zachodzie znany pod imieniem Hiacynt, urodził się około 1200 roku w Kamieniu Śląskim, na dzisiejszym Śląsku Opolskim. Pochodził ze znanego rodu Odrowążów i według tradycji był bliskim krewnym bł. Czesława. Do rodu Odrowążów należał też biskup krakowski Iwon Odrowąż, który został pasterzem diecezji w roku 1018 po rezygnacji biskupa Wincentego Kadłubka i wstąpieniu do Zakonu Cystersów.

Jacek i Czesław Odrowążowie byli współpracownikami biskupa Iwona. Biskup mianował Jacka kanonikiem katedralnym w Krakowie i następnie wysłał go na kilkuletnie studia zagraniczne z zakresu teologii i prawa kanonicznego. … Biskup Iwon w roku 1220 udał się do Rzymu w towarzystwie Jacka i Czesława. W Rzymie biskup krakowski spotkał się ze św. Dominikiem, założycielem sławnego już zakonu kaznodziejskiego, zwanego też dominikańskim. Biskup Iwon prosił św. Dominika o przysłanie do Polski dominikanów. Święty odpowiedział, że nie może przysłać dominikanów do Polski, ale chętnie przyjmie Polaków do swego zakonu. Na wstąpienie do zakonu kaznodziejskiego zdecydowali się: Jacek, Czesław i pracujący z nimi kapłan Herman, narodowości niemieckiej. W Środę Popielcową (24 lutego 1221 r.) otrzymali w Rzymie z rąk św. Dominika habity

Następca św. Dominika (zmarł w roku 1221) bł. Jordan z Saksonii w roku 1221 wysłał obu Polaków do Polski, aby tam zakładali klasztory swojego zakonu. …Dominikanie przybyli do Polski w roku 1222, oczywiście najpierw do Krakowa, gdzie biskup Iwon przekazał im kościół parafialny Świętej Trójcy, a parafię przeniósł do kościoła Mariackiego. Dominikanie przede wszystkim swoją działalnością misyjną, kaznodziejską starali się umacniać wiarę katolicką w Polsce i w krajach ościennych… Zakon kaznodziejski rozwijał się prężnie w Polsce dzięki silnej osobowości ojca Jacka. To dzięki jego działalności powstały klasztory w Gdańsku, Chełmie, Elblągu, Toruniu, Rydze, Dorpacie i Królewcu. W swojej gorliwości kapłan Jacek dotarł do Kijowa, gdzie również założył klasztor, jednakże w roku 1233 książę kijowski, podburzony przez prawosławnych, zlikwidował placówkę. Dzięki Jackowi powstał też klasztor w Haliczu .

Od lat 40. XIII wieku ojciec Jacek osiadł na stałe w Krakowie i tu duszpasterzował do chwili swojej śmierci…. Dominikanin Jacek pełen zasług, po długiej chorobie odszedł do Pana w opinii świętości w Krakowie 15 sierpnia 1257 roku. Grób św. Jacka znajduje się w dominikańskim kościele Świętej Trójcy w Krakowie.

Papież Klemens VII pozwolił w roku 1427 na oddawanie czci Jackowi w polskich klasztorach dominikańskich, natomiast kanonizował naszego Patrona w roku 1594 papież Klemens VIII. Liturgiczny obchód ku czci św. Jacka ma rangę wspomnienia obowiązkowego i przypada na dzień 17 sierpnia. Święty Jacek jest głównym patronem archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej oraz miasta Krakowa.

W ikonografii św. Jacek występuje najczęściej jako mężczyzna w średnim wieku z krótką brodą, ubrany w habit dominikański i czarny płaszcz z kapturem, trzyma w rękach monstrancję z Najświętszym Sakramentem, posążek Najświętszej Maryi Panny i księgę (M. Jacniacka). Nawiązywano w ikonografii do legendy, która opowiadała, że gdy św. Jacek w obawie przed profanacją świątyni w Kijowie przez Tatarów zabrał monstrancję i wychodził z kościoła, wtedy Matka Boża odezwała się do niego z figury: „Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę?”. Wtedy św. Jacek zabrał też figurę Matki Bożej…”

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/s_jacek3.html#