Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Dziś Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Kościół modli się słowami sekwencji:

 

Przybądź, Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień. Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich, Przyjdź Światłości sumień!

O najmilszy z Gości, Słodka serc radości, Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza! Serc wierzących wnętrza Poddaj swej potędze!

Bez Twojego tchnienia Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędze!

Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca ranę!

Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa, Daj wieniec zwycięstwa, Daj szczęście bez miary!