Ciekawa statystyka – GUS 2015

dscn4713

 

Uwaga liczby zaokrąglone, dokładne dane w roczniku statystycznym GUS 2016.

Małżeństwa*: 3,07 x 100 000 = 307 000

Rozwody**: 3,98 x 10 000 = 39 800

Rozwiedzione małżeństwa z dziećmi małoletnimi w momencie rozwodu: 2,48 x 10 000 = 24 800

Urodzenia: 7,02 x 100 000 = 702 000

*Aż 116 tys. 441 małżeństw wyznaniowych zawarto w 2015 roku w Kościele katolickim około 60 procent (nieco więcej w miastach niż na wsi), 485 – w Kościele prawosławnym, 247 – ewangelicko-augsburskim, a 107 – zielonoświątkowym. W innych Kościołach zawierano mniej niż 100 związków.
**Spośród wspomnianej liczby rozwodów, 28 tys. 152 dotyczyło par bezdzietnych, 24 tys. 581 małżeństwa z 1 dzieckiem, 12 tys. 149 – z 2 dzieci, 1914 – z 3 dzieci, a 500 z czworgiem lub więcej potomstwa. Przeciętna liczba dzieci z rozwiedzionych małżeństw wyniosła 1,45. Na tysiąc nowo zawartych małżeństw przypada 356 rozwodów. Trzykrotnie więcej Polaków rozwodzi się w miastach (48 tys. 896) niż na wsi (17 tys. 587).

 

 

Opracowano na podstawie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-demograficzny-2016,3,10.html

Oraz https://ekai.pl/wydarzenia/polska/x105212/spada-liczba-malzenstw-w-polsce/ (17.11.2016r.)