Jublieuszowy Rok Miłosierdzia

8 grudnia o godz. 9.30 na Placu Św. Piotra w Rzymie odbędzie się uroczystość otwarcia Drzwi Świętych. Specjalne drzwi e Bazylikach Rzymskich a zwłaszcza św. Piotra otwierane są w trakcie trwania roku jubileuszowego czyli zwykle co 25 lat. Tradycja obchodzenia roku szczególnej łaski udzielanej przez Boga, jest praktykowana w Kościele od XIV wieku. Najprawdopodobniej pierwszym Papieżem, który wprowadził taką praktykę był Bonifacy VIII (pontyfikat 1294-1303) w roku 1300. Ostatni rok jubileuszowy obchodziliśmy z
inicjatywy Jana Pawła II w roku 2000. cq5dam.web.800.800

15 lat od tamtej daty papież Franciszek ogłosił nadzwyczajny rok miłosierdzia. Jak sam napisał: „Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym” … Na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza. W tę właśnie Uroczystość Niepokalanego Poczęcia otworzę z radością Drzwi Święte. Z tej okazji staną się one Bramą Miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję…. Bulla Misericordiae vultus.

8 grudnia Przed Mszą Świętą będą czytane fragmenty czterech Konstytucji, czyli najważniejszych dokumentów Soboru Watykańskiego II (1962-1965), Konstytucji o Objawieniu, Kościele, Liturgii i Kościele w świecie współczesnym. Podczas samej celebracji Eucharystycznej zostanie przyniesiony procesjonalnie Ewangeliarz, który będzie umieszczony na tronie, tym samym, który używano dla Ewangeliarza 50 lat temu podczas Soboru. Tym gestem Papież podkreśli wobec wiernych prymat Bożego Słowa w życiu Kościoła i wiernych. cq5dam.web.800.800

Rok Święty w Samo otwarcie drzwi świętych będzie miało bardzo prostą oprawę. Papież Franciszek głośno poprosi o ich otwarcie po czym jako pierwszy przekroczy ich próg. Następnie w procesji będą szli kardynałowie, biskupi, reprezentanci zakonów męskich i żeńskich. Procesja uda się do grobu, konfesji Apostoła Piotra i tam nastąpią ryty kończące Mszę Świętą. Na zakończenie modlitw Papież odmówi modlitwę Anioł Pański.

O roku miłosierdzia będzie jeszcze pewnie wiele informacji. Zapraszam parafian do samodzielnej lektury poniżej jeden z linków

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/bulle/misericordiae-lev_11042015.html