Podróż papieża Franciszka do Afryki

Trwa kolejna podróż apostolska papieża Franciszka. Udał się on do Kenii, Ugandy, i Republiki Środkowoafrykańskiej. Podróż zakończy się dnia 30 listopada w poniedziałek a trwa już od środy 25 . Módlmy się o dobre duchowe owoce tej podróży, zwłacza, że Papież ryzykuje w tak niebezpiecznych czasach by głosić Chrystusa.