Papież Franciszek na Sycylii

Kilka myśli do kapłanów wypowiedzianych przez Papieża Franciszka podczas jego pielgrzymki na Sycylię – Palermo.

“ «Ja odpuszczam tobie grzechy»: kapłan, człowiek przebaczenia, jest powołany, by wcielać te słowa w życie. Ksiądz nie żywi uraz, nie przypomina o tym, czego nie otrzymał, nie oddaje złem za zło – powiedział Ojciec Święty. – Wnosi zgodę tam, gdzie jest podział, harmonię, gdzie jest kłótnia, pokój, tam gdzie jest niechęć. Jest sługą pojednania w pełnym wymiarze godzin: udziela «przebaczenia i pokoju» nie tylko w konfesjonale, ale wszędzie. ”

Przebywanie z nimi, podążanie za nimi, sprawianie, by wraz z nimi rodziły się najprawdziwsze pytania i najpiękniejsze odpowiedzi – zauważył Ojciec Święty. – Jest to misja rodząca się z cierpliwości, z akceptującego słuchania, z posiadania serca ojca, a nigdy szefa. Duszpasterstwo należy prowadzić w ten sposób, z cierpliwością i poświęceniem. ”

“ Trzeba wykluczyć wszelkie formy klerykalizmu: niech w nas nie będzie postaw wyniosłych, aroganckich lub apodyktycznych – mówił Papież. – Również karierowiczostwo i nepotyzm są nieprzyjaciółmi, których trzeba wyeliminować, ponieważ ich logika jest logiką władzy, a kapłan nie jest człowiekiem władzy, lecz służby. ”

Zródło: vaticannoews.va/pl