Z nauczania Papieża Franciszka

Podczas minionej środowej audiencji 5 września 2018r., Papież Franciszek tak mówił o rodzinie:

“ Ze Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie zabieram ze sobą prorocze, pocieszające doświadczenie wielu rodzin zaangażowanych na chrześcijańskiej drodze małżeństwa i życia rodzinnego. Rodziny będące uczniami i misjonarzami, które oddają się na służbę jako zaczyn dobroci, świętości, sprawiedliwości i pokoju dla świata – mówił Papież. – Zapominamy o tak wielu rodzinach, które dbają o życie rodzinne, o dzieci, wierność, przebaczając sobie nawzajem, gdy pojawiają się trudności. Zapominamy gdyż dziś w gazetach jest moda, aby mówić w ten sposób: «Ten się rozwiódł z tamtą… Ta z tym… Są w separacji.» Ale proszę was, takie pisanie jest czymś niedobrym. To prawda: szanujemy każdego, wszystkich ludzi, ale ideałem nie jest rozwód, nie jest separacja, ani rozbicie rodziny. Ideałem jest zjednoczona rodzina. I z tym idźmy do przodu. To jest ideał! ”