Pielgrzymka kapłanów do Dachau

Biskupi i kapłani z Polski pielgrzymowali pod koniec kwietnia do Dachau, obozu hitlerowskiego w Niemczech, gdzie zamordowano prawie tysiąc polskich kapłanów. Pielgrzymka odbyła się z okazji 70 rocznicy wyzwolenia obozu. Podczas Mszy Świętej dnia 30 kwietnia abp wygłosił homilię. Warto zapoznać się z całą treścią tego słowa.

Fragmenty homilii ks. abp. Stanisława Gądeckiego wygłoszonej podczas obchodów 70-lecia wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau.

Było tam 2794  diakonów, zakonników, księży, biskupów różnych wyznań chrześcijańskich. W momencie wejścia na teren obozu usłyszeli: „Ihr seid ehrlos, wehrlos und rechtlos. Ihr habt hier zu arbeiten oder zu verrecken!”  Nie macie honoru, obrony i praw. Jesteście tu, aby harować albo zdechnąć”.. Aż 1780 spośród nich było duchownymi katolickimi. Byli oni najgorzej traktowani w obozie. Zakazano im odprawiania Mszy Świętych i nabożeństw. Z liczby 1780 zamordowano 868 polskich duchownych. Kapłańska Golgota Zachodu. Prawdziwa szkoła męczenników.

Wydarzenie to uzmysławia nam, że istnieje „miara wyznaczona złu”. Z pozoru zdawać się mogło, że to zło, które programowo przekreślało obecność krzyża, było mocniejsze. Jeśli jednak popatrzymy nieco wnikliwiej na dzieje ludów i narodów, które przeszły przez próbę systemów totalitarnych i prześladowań za wiarę, wówczas odkryjemy w nich wyraźną obecność zwycięskiego krzyża Chrystusa. To zło – choć po ludzku tak potężne, wydające się złem absolutnym, zdolnym zniszczyć do cna, poddać człowieka i naród bezbrzeżnej rozpaczy – to zło ma jednak swoją granicę, poza którą traci moc. Tą granicą jest tajemnica odkupienia, ostateczne zwycięstwo Boga nad złem. Zwycięstwo,  którego miarą jest krzyż i zmartwychwstanie.

Artykuł opublikowany na stronie: http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/136191,swiatlo-w-ciemnosciach.html

Na zdjęciu. Wejście do kaplicy sióstr karmelitanek bosych, które mieszkają w przylegającym do obozu Dachau klasztorze.