Po kolędzie wyjaśnienia i postulaty

Teraz przedstawię kilka uwag oraz wyjaśnień, jakie zrodziły się podczas rozmów kolędowych.

  1. Sprawy cmentarne; przypominam że co 20 lat należy uregulować opłatę za dzierżawę grobu. Jest ona niezależna od jednorazowego wykupienia miejsca. Ta opłata jest przeznaczona na utrzymanie cmentarza, wywóz śmieci, dbanie o jego czystość. Jednocześnie chciałbym przypomnieć że opłaty za śmieci w ostatnich latach wzrosły nawet kilkukrotnie i dlatego ważne jest, byśmy sami sprawdzili w kancelarii kiedy ostatnio płaciliśmy za grób.
  2. Następna rzecz dotyczy kremacji zmarłych tzw. palenia zwłok najbliższych. Według dokumentów kościelnych kremacja jest sposobem nadzwyczajnym a nie powszechnym do grzebania zmarłych. Ostatnio staje się ona modna, choć w historii naszego kraju powinna nam się raczej źle się kojarzyć. Według przepisów kościelnych, powinniśmy najpierw odprawić Mszę Świętą w Kościele razem z trumną zmarłego, potem powinna nastąpić kremacja a potem złożenie prochów na cmentarzu. Po kremacji nie powinno być Mszy w Kościele z urną wystawioną przed ołtarzem. Taka jest oficjalna liturgia Kościoła rzymskokatolickiego.
  3. Niektórzy parafianie prosili by w miarę możliwości rodzice z małymi dziećmi przychodzili na Mszę Świętą o godz. 10.30, wtedy jest Msza dla dzieci. Szczególnie dotyczy to dzieci, które są dość aktywne. Proszono również, by dzieci nie bawiły się w Kościele biegając grupami i krzycząc przed ołtarzem, to szczególnie rozprasza modlących się w Kościele. Proszę o dobre zrozumienie tych słów. Nie chodzi o to by dzieci siedziały cicho 45 min., ale by odpowiednio się nimi zająć, tak by cały Kościół nie stał się dla nich placem zabawy.
  4. Następna sprawa dotyczy komunii świętej.  W naszej świątyni komunię świętą przyjmujemy zwyczajowo na stojąco, ustawiając się procesjonalnie do komunii. Przed przyjęciem Pana Jezusa, jako znak czci dla Najświętszego Sakramentu, osoby które mogą uklęknąć klękają na jedno kolano. Proszę, aby przyjmować Komunię Świętą tak jak jest to w zwyczaju, w naszej parafii czyli na stojąco. Postawa stojąca wyraża szacunek i gotowość do przyjęcia Boga do serca. Postawa klęcząca jest właściwsza podczas spowiedzi, modlitwy adoracji. Twierdzenie, że Pan Bóg ukarze tych, którzy na stojąco przyjmują Komunię Świętą nie ma żadnego uzasadnienia w nauczaniu Kościoła katolickiego i wprowadza niepotrzebny zamęt wśród wiernych.