Święty Jan Paweł II wspomienie 22 X

Serdecznie zapraszam na katechezy ewangelizacyjne dla dorosłych i młodzieży. Zapraszam mimo zabiegania i braku czasu, również tych, którzy już słuchali katechez. Odwagi, jako proboszcz widzę potrzebę takich katechez i zalecam je każdemu bez wyjątku, od młodych do starszych. Katechezy , pomogły wielu ludziom odkryć Boga, odpowiedzieć na pytanie o sens cierpienia, odnowić miłość małżeńską, wyzwolić się z nałogu, nie czuć się więcej samotnym i opuszczonym.

Skorzystajmy z okazji słuchania o Bogu i Jego Synu Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym pocieszycielu. Spotkania w naszym Kościele parafialnym, w poniedziałek i czwartek o godz. 19.00. Będzie również opiekunka do dzieci na czas katechezy. Rozpoczynamy dnia 24 października 2016r.

Ks. Jacek – proboszcz