Wyznanie Wiary ostatnie 16.03. godz.19.00

Uroczystym Nieszporom dnia 9 marca w środę o godz. 19.00 przewodniczył w naszej parafii ks. Biskup Andrzej F. Dziuba. Dziękuję za udział  w liturgii i modlitwę z ks. Biskupem. Ostatnie z cyklu wyznań wiary odbędzie się 16 marca w środę o godz. 19.00.

Serdecznie zapraszam wszystkich parafian do uczestniczenia w modlitwie i wyznaniu wiary (Reddito Symboli), które będzie jej towarzyszyło. ks. Jacek – proboszcz

CO TO JEST REDDITIO SYMBOLI AD. 2016

Podczas uroczystej Liturgii Nieszporów członkowie wspólnoty neokatechumenalnej będą publicznie wyznawać, dlaczego wierzą w Boga Ojca, Jezusa Chrystusa Odkupiciela oraz Ducha Świętego. Dzieje się to w cztery kolejne środy Wielkiego Postu: 24 luty, 2, 9, 16 marca 2016, w środy o godz. 19:00.

Co to jest?

Jest to bardzo ważne wydarzenie dla całej parafii choć dotyczy w sposób szczególny członków I wspólnoty neokatechumenalnej. Wyznanie Wiary składają ludzie, którzy kiedyś zapragnęli usunąć rozdźwięk między swym życiem a Ewangelią i rozpoczęli we wspólnocie drogę prowadzącą do autentycznej dojrzałości w wierze. Jest to Droga Neokatechumenalna, wzorowana na starożytnej instytucji katechumenatu. Droga ta prowadzi przez wiele etapów, z których jednym jest tzw. Redditio Symboli czyli Wyznanie Wiary w obecności wspólnoty Kościoła. To wyznanie było poprzedzone rozważaniem poszczególnych artykułów wiary. Jednocześnie członkowie wspólnoty byli posłani przez proboszcza, do domów parafian by dzielić się swoim doświadczeniem i głosić jak Jezus Chrystus zmartwychwstał i zmieniał ich życie. Może niektórzy z nich zapukali kiedyś i do waszego domu.

Teraz ci sami bracia i siostry, już nie w domach ale publicznie w obecności biskupa lub proboszcza mówią w czasie Redditio – wyznania wiary, o swoich doświadczeniach. Pokazują, że ich wiara opiera się na doświadczeniu mocy Boga, który uwalnia z grzechu i zła. Dla niektórych z nich już samo publiczne wystąpienie w kościele jest znakiem, że Bóg potrafi uzdolnić ich do rzeczy niemożliwych. W wyznaniu neokatechumeni, mówią jak Bóg ratował ich rodziny od rozbicia, otwierał na przyjęcie kolejnego dziecka, leczył z nałogów, a nade wszystko, pozwalał doświadczyć swojej wielkiej miłości nawet w wypadku naprawdę ciężkich grzechów.redditio3 (2)

Co wspólnego ma z tym wszystkim wspólnego rak mieszkający na palmie, przedstawiony na ilustracji? Wizerunek langusty mieszkającej wśród gałęzi drzewa palmowego stanowi część pięknej mozaiki zdobiącej kościół z IV wieku, we włoskiej miejscowości Akwilea. Sens tego obrazu wyjaśnia pośrednio tekst z Pisma Świętego: Ziemne stworzenia zamieniały się w wodne, a wodne na ląd wychodziły (Mdr 19,19). Autor biblijny miał na myśli wielkie dzieła Boże, których świadkami byli Izraelici wychodzący z niewoli egipskiej. Widzieli oni, jak wodne stworzenia (żaby) wyszły na ląd, by stać się jedną z plag, jakie Bóg zesłał na Egipcjan, gdy nie chcieli wypuścić Izraelitów ze swego kraju. Widzieli też ziemne zwierzęta (czyli bydło i trzody), które w ich oczach zamieniały się jakby w wodne, gdyż przechodziły przez wody Morza Czerwonego, które Bóg otworzył przed swoim ludem. Langusta mieszkająca na palmie — to symbol rzeczy niemożliwej, która pokazuje, że dzięki wierze człowiek może doświadczyć rzeczy po ludzku niemożliwych. Do takich czynów należy np. miłość nieprzyjaciół, przebaczenie wrogom, nadstawienie do ciosu drugiego policzka; są to postawy, do jakich może uzdolnić Jezus Chrystus.