Zbawienie Dusz – z nauczania Franciszka

W spotkaniu z biskupami w Rzymie w dniu 18 listopada br. przypomniał, że najważniejszą troską duszpasterską jest dbanie o zbawienie dusz wiernych – salus animarum.

Papież przypomniał słowa Pawła VI z „Evangelii nuntiandi”, który zachęcał do ewangelizowania nie w sposób powierzchowny, ale do wejścia w konkret sytuacji i ludzi: „Należy ewangelizować i to nie od zewnątrz, jakby się dodawało jakąś ozdobę czy kolor, ale od wewnątrz, od centrum życiowego i korzeni życia wychodząc od osoby ludzkiej i zawsze zwracając się do relacji między osobami oraz do ich łączności z Bogiem”. W tym kontekście Franciszek podkreślił, że właśnie troska o człowieka jest motywem teologicznym i eklezjalnym tego kursu dla biskupów. Przypomniał im, że właśnie zdrowie duszy – «salus animarum» – musi być ostatecznym celem wszelkich działań duszpasterskich.