Apel Kościołów na Ukrainie dot. pornografii

Jak podaje KAI 30 września br. O odrzucenie projektu ustawy przewidującej w ich ojczyźnie legalizację pornografii zaapelowali do przewodniczącego Rady Najwyższej oraz liderów frakcji i grup parlamentarnych Ukrainy zwierzchnicy Kościołów i wspólnot religijnych tego kraju.

„Jest to szczególnie haniebne, gdy inicjatorzy ustawy uzasadniają swoją inicjatywę chęcią umożliwienia kobietom legalnej sprzedaży swoich ciał rzekomo za dobrowolne opłaty w celu wsparcia ukraińskiej armii. Spekulacje na temat wojny i chęć postrzegania kobiet jako towaru świadczą o moralnym upadku autorów tej ustawy, którzy są gotowi lobbować za szkodliwymi, niezdrowymi inicjatywami i angażować kobiety w przemysł seksualny w celu osiągnięcia ogromnych zysków z tego niemoralnego biznesu” – czytamy w oświadczeniu Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych (WRKiOR).

W apelu wskazano na niedopuszczalność tego, aby państwo zachęcał do rozwoju przemysłu pornograficznego i seksualnego wykorzystywania kobiet. Podkreślono, że komercyjny przemysł pornograficzny tworzy produkty wizualne, które uzależniają i są jednymi z najbardziej uzależniających, pokazując niezdrowe, nacechowane wrogością wobec kobiet, pełne przemocy i przymusu zachowania w relacjach seksualnych. „Produkty pornograficzne przyczyniają się do wczesnej i negatywnej seksualizacji młodych ludzi i powodują ogromne szkody dla dzieci i młodzieży, które mają wypaczone postrzeganie zdrowych relacji seksualnych w życiu małżeńskim. Ponadto pornografia przyczynia się do rozpowszechniania stereotypów na temat seksualnej roli kobiet, ich uprzedmiotowienia i wykorzystywania, przedstawiając kobiety jako obiekty przyjemności. Może to prowadzić do wzrostu przemocy wobec kobiet” – stwierdza Wszechukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych.

Wyraża ona obawy, że jeśli produkcja pornografii zostanie zalegalizowana na Ukrainie, ryzyko zmuszania kobiet do pracy w przemyśle seksualnym, produkcji i dystrybucji nielegalnych materiałów pornograficznych, w tym pornografii dziecięcej, znacznie wzrośnie. „Dlatego projekt tej ustawy powinien zostać odrzucony, biorąc pod uwagę ogromne zagrożenie dla zdrowia publicznego, moralności i godności ukraińskich kobiet i mężczyzn, jakie stwarza ta destrukcyjna inicjatywa” – czytamy w komunikacie Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych.