Niedziela Dobrego Pasterza 21.04.2024r.

Módlmy się o nowe powołania do życia konsekrowanego i kapłaństwa w naszej diecezji. Obecnie w Seminarium jest zaledwie 8 kleryków. Jeden ksiądz będzie święcony w roku 2024 a kilku odejdzie na emeryturę. Święcenia diakońskie otrzyma dwóch kleryków z naszej diecezji co oznacza, że za roku będziemy mieli dwóch nowych księży, co nie zastąpi wymienialności pokoleń w naszej posłudze.

Ks. Biskup Osial zachęca nas w tę Niedzielę 21 kwietnia 2024r., w swoim liście:

Właśnie w tym kluczu pragniemy modlić się o nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa. Potrzeba nam księży, którzy jako pasterze będą wskazywać drogę, którzy będą przecierać szlaki współczesnego świata i szukać zagubionych owiec. Potrzeba nam księży, którzy jako prorocy będą z odwagą głosić słowo Boże, którzy będą karmić ludzi tym, czym sami żyją (por. św. Augustyn), którzy pomogą w zamęcie ideologii tego świata, rozpoznać światło Bożej mądrości. Potrzeba nam księży, którzy jako kapłani będą składać siebie w ofierze, którzy oddadzą swój czas, swoje siły i talenty na służbę Bogu; którzy będą z miłością sprawować Najświętszą Ofiarę oraz modlić się w potrzebach Kościoła i świata.

Otaczajmy troską powołanych do kapłaństwa. Nasi klerycy począwszy od tego roku akademickiego odbywają swoją formację we wspólnocie Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Pamiętajmy o nich w modlitwie. Prośmy o nowe powołania do wspólnot zakonnych, aby Kościół żył ofiarą młodych serc, które pragną odpowiedzieć na Jezusowe wezwanie: „Pójdź za Mną” (Mk 2, 14). Módlmy się także o potrzebne łaski dla nowego Pasterza naszej diecezji. Niech Bóg wskaże tego, którego sam wybrał i w zamyśle swojej miłości już do nas posłał.