Ciekawostki na temat Kościoła – statystyka

Ciekawostki statystyczne dotyczące Kościoła informacja przekazana przez KAI. Odpowiedzi na pytania w ankietach wiele razy dają do myślenia. Centrum Badania Opinii Społecznej podaje interesujące dane z ankiety przeprowadzonej wśród ludności naszego kraju, dotyczącej stosunku do kościoła.  

Nie lubię księży:

23 procent osób, które w nie są związane ze swoją parafią twierdzi, innymi słowy nie chodzą do kościoła:

11%, że nie podoba im się proboszcz lub inni księża z tej parafii; 7% , że wymaga się tam zbyt wysokich datków pieniężnych, kolejne 7% – że w ich parafii nic się nie dzieje, 5% – że źle się tam układa współpraca między księżmi a wiernymi, 4% – że świeccy nie mają wpływu na sprawy parafii

Polityka w kościele:

Co ciekawe, respondenci wskazują na agitację polityczną ze strony księży tym częściej, im rzadziej uczestniczą w praktykach religijnych – zwraca uwagę CBOS. …. Zauważmy, że nawet w grupie osób zupełnie niepraktykujących jeden na pięciu badanych (19%) twierdzi, że w kościołach jego parafii dochodzi do agitacji politycznej.

Podsumowanie od proboszcza: nie chodzę do kościoła, nie mam związku z parafią, ale z góry wiem co tam mówią i jacy są tam księża. Niestety stereotypy powtarzane w mediach stały się opinią własną tych, którzy z kościołem nie mają już nic wspólnego.