Kurs przedmałżeński od 26 stycznia br.

Wszystkie osoby, które przygotowują się do przyjęcia sakramentu małżeństwa zapraszamy na kurs przedmałżeński. Rozpocznie się on w niedzielę 26 stycznia po Mszy Świętej o godz. 18.00. Kurs będzie się odbywał raz w tygodniu w niedzielę po Mszy wieczornej. Planujemy około 10 spotkań. Kurs poprowadzą księża z naszej parafii oraz osoby związane z poradnią rodzinną działającą przy naszym Kościele.

Serdecznie zapraszamy do słuchania i modlitwy w intencji przyszłych małżonków.

Boże, który jesteś samym życiem i miłością, który rozproszyłeś po wszechświecie całym ślady Twojej dobroci i miłości, a człowiekowi dałeś wolę i serce zdolne do miłowania wszystkiego, co dobre i piękne – spojrzyj na nas, złączonych miłością wzajemną.

Dziękujemy Ci za to, żeśmy się spotkali i poznali, i za radość, jaką stąd mamy.

Trzymaj serca nasze w ojcowskich rękach swoich i spraw, abyś Ty był zawsze naszą miłością pierwszą i najwyższą. Niech w naszych myślach i uczuciach będzie tylko to, co się Tobie podoba i co od Ciebie pochodzi. Niech ani na chwilę nie opuszcza nas pamięć o Twojej świętej obecności wśród nas i o naszej godności dzieci Bożych.

Spraw, byśmy wzrastali w łasce i Twojej Miłości i w pełnieniu Twoich przykazań.

Amen.