Liczba ludności z pow. sochaczewskiego

Warto zajrzeć do rocznika statystycznego na stronie https://stat.gov.pl/

https://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Prognoza_2017_2030.aspx

Oto ciekawe dane, które można wyczytać z tabelek. W roku 2016 w powiecie sochaczewskim mieszkało 36 971 osób, a na początku roku 2024, 35 371 osób czyli o 1600 osób mniej. Można powiedzieć, że ubyło 21 bloków po 25 rodzin każdy, gdzie średnio mieszka 3 osoby w jednym mieszkaniu. Bloków takich jak na przykład przy ul. 15 Sierpnia lub Okrzei, punktowców 4 piętrowych. Ponadto powiat starzeje się. W roku 2016 do grupy wiekowej 0-14 czyli, dzieci do 6 klasy szkoły podstawowej kwalifikowało się 5419 osób, a w roku 2024 o 5 procent mniej 5193. W kolejnej grupie wiekowej 15 lat do 59 lat w roku 2016 było 22 446 osób odpowiednio o 5 proecnt mniej w roku 2024 czyli 19 588 osób.

Wzrosła nastomiast liczba osób 60+. W roku 2016 było to 9106 osób, w roku 2024 ta grupa powiększyła się o 15 procent do 10 591 osób. Te dane potwierdzają to co zobaczyliśmy podczas kolędy w roku 2023-2024. W naszej parafii mieszka dużo osób starszych, mało jest rodzin z małymi dziećmi. Rodzin, gdzie jest więcej niż dwójka dzieci spotykaliśmy bardzo, bardzo mało.

Uwaga. Opracowanie własne własność Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bez zgody parafii proszę nie robić przedruków.