Msza Święta Listopadowa AD 2022 wer. poprawiona

Modlimy się za zmarłych poleconych w Mszy Świętej listopadowej. Każdego dnia oprócz niedzieli będziemy wyczytywać podczas Mszy wieczornej imiona zmarłych. Msza święta listopadowa może być w niektóre dni odprawiona rano, imiona zmarłych wyczytamy wieczorem o godz. 18.00 podczas wieczornej Mszy Świętej.

Msza Listopadowa 2022 w02 przyjmował ks. Jacek czytanie środa sobota werrsja z dnia 14XI  
Bogdana Tomaszewskiego, Jerzego Mleczko, Czesława Jaszczak : Wiesława Ciechomskiego
Wandę Kazimierza Starbałów, Zofię Janik, Jolandę Verdolini, zm. z rodz. Janików i Karskich
Kazimierza Kubiaka, Stefanię i Stefana Milczarków, Zofię i Kazimierza Kubiaków, Helenę Jarząb
Kazimierza, Bolesława, Jarosława Simińskich; Zmarłych  z rodziny Simińskich i Trafalskich
Janinę i Andrzeja Motylów; Zmarłych z rodziny Motylów i Grajczaków; Za dusze w czyśćcu cierpiące
Mariana Żakowskiego; Helenę i Leona Żakowskich; Danielę i Zdzisława Popławskich
Annę Szymajda; Jadwigę, Józefa, Mieczysłwa Szmigiera; Stanisława, Marie Urbanskich
Wiesławę Stępińska-Klimczak; Zbigniewa Stępińskiego; Barbarę Sierotę; Czesława Sierotę; Sławomira Sierotę
Przemysława, Józefa i Dziadków Pawelec, Jażdżyk, Feliniak, Gorskich, Góreckich; Ireneusza, Wandę, Kazimierza Jażdżyk; Ewę Drzewiecką
Edwarda Dudzińskiego i jego rodziców i rodzeństwo; Juliannę, Stanisława Pisarek; Tadeusza Szymańskiego ; Andrzeja Chrzanowskiego
Janinę, Wacława, Józefa i Dziadków Ogrodowskich; Wacława Góreckiego; Sabinę i Michała Czapigo; zm z rodz. Dałkiewicz i Jarosz dusze w czyścu cierpiące
Genowefę Klimczak; Stefana Klimczaka; Krystynę Dobrosielska; Mirosława Dobrosielskiego; Rodzinę Brochockich
Annę i Tadeusza Jarząbek; Helenę i Hieronima Smolińskich; Celinę Walczak
Mariole, Martę, Henryka, Bolesława i Tadeusza Drązikowskich; Janinę, Stanisława, Henryka Piechuckich; Zmarłych z rodziny Piechuckich i Szmigierów
Wacława Rogalskiego;        Piotra Rogalskiego; Jerzego Rogalskiego
Pawła Anyszewskiego i jego dziadków; Janeczkę, Wandzie, Danusie i Zbyszka; Wiesławę Rafalska i jej córkę Iwonę
Stanislawa Kazmierskiego; Wincentego i Marianne Kazmierskich; Bronislawe, Marię i Stefana Majewskich; Stanisława i Henryka Kaźmierskich; Jana i Genowefę Kaźmierskich; Eugeniusza i Jadwigę Kaźmierskich; Stefanie i Jana Markiewicz
Stanisława, Jerzego, Małgorzatę, Janusza, Tadeusza, Kazika, Jurka Kaźmierskich; Włodzimierza Kowalskiego; Julie i Wojciecha Piorun; Teodorę i Jana Bugaj; Wojciecha Kowalskiego; Wojciecha Koleśników
Antoninę i Władysława Maciejak; Andrzeja Cinkusza; Zbigniewa Kosmalę; Stanisławę Kosmalę; Alinę i Tadeusza Trukawka; Leszka Stępnia
Bożenę, Alinę, Stanisława Gałaj; Genowefę i Jerzego Kupiec
Rodzinę Kruczyków; Rodzinę Klimczaków — Jadwigę i Kazimierza Zielińskich
Edwarda, Stanisławę, Grzegorza Nowakowskich; Dziadków Nowakowskich; Dziadków Jarzyna; Elżbietę Kowalczyk
Krystyne Kalisiak; Adama Gałuszewskiego; Stanisława Rogalskiego; Stanisławę i Klemensa Grajczak; Czesława Grajczaka
Janinę, Stanisława, Jerzego Baranowskich; Marcina Szeszela; Weronikę Jakuta; Elżbietę i Józefa Popławskich ;;; Alicję Sadowską
 
       
 
Msza Listopadowa 2022 w01 przyjmował ks. Jacek, czytanie  wtorek i piątek
Adama Kruszewskiego; Rodziców Kruszewskich i Milczarków
Annę Szymajdę; Jadwigę, Józefa i Mieczysława Szmigierów; Stanisława i Marie Urbańskich
Walentynę Tarmanowską; Kazimierza Tarmanowskiego; Irenę Czechowską
Piotrusia, Henryka, Helenę i Wawrzyńca Kaczmarków; Małgorzatę i Wincentego; Magdalenę i Piotra Ozimków; Władysława Gostyńskiego; Tadeusza i Krystynę Milczarków; Zmarłych z rodziny Ozimków, Feligów i Kaczmarków
Genowefe Malesa; Romana Malesa; Apolonie Pokorska; Józefa Pokorskiego
Helenę, Władysława, Stanisława i Bronisława Pudełek; Zmarłych z rodziny Pudełków; Florentynę, Stanisława, Stanisławę i Mieczysława Wozniak oraz zmarłych z rodziny Woźniaków
Henryka i Waldemara Miałkos; Zmarłych z rodziny Miałkos i Duszów
Janinę i Bronisława Szymańskich; Stanisławę, Antoniego, Józefa Pietryka
Antoniego, Marię Mindlerów; Mieczysława Budzińskiego; Zbigniewa, Krzysztofa, Alinę i Ryszarda Papierowskich; Dusze w czyśćcu cierpiące;dzieci nienarodzone; Ks. Józefa Kwiatkowskiego; Ks. Bolesława Myczkę; Ks. Henryka Konowrockiego; Ks. Tadeusza Kraszewskiego
Helenę i Józefa Osickich; Annę i Jana Kosińskich , Janinę i Mieczysława Borkowskich
Annę, Czesława, Edmunda Kupczyków; Grażynę Wawrzyniak; Jolantę i Sławomira Jakubowskich; Urszulę, Edwarda, Jacka i Piotra Kędra
Wandę Muszyńską Zygmunta Muszyńskiego ; Stanisława Mindler
Krystynę, Zenona, Juliana Wierzbickich; Magdalenę i  Józefa Jaroszewiczów; Jadwigę i Klemensa Wielgoszów; Marię Iwanicką
Helenę, Juliana, Edwarda, Marka Jurgielewiczów; Ewę, Jana Popławskich; Zbigniewa Kamińskiego; Dariusza, Barbarę, Józefa Siejków; Marię, Kazimierza Szałkiewiczów
Henrykę, Antoniego Siekielskich; Genowefę i Jerzego Kupiec
Edwarda, Wojciecha i Lucynę Krysteckich; Janinę, Wacława, Rocha i Antoniego Adamiaków; Zofię, Mariannę i Jadwigę z rodziny Adamiaków; Mariannę Wąsik; Dusze w czyśćcu cierpiące
Wojciecha Charlak; Rodzinę Charlaków; Stefana i Juliannę Morawskich; Rodzinę Morawskich; Dziadków Wiśniewskich; Dusze w czyśćcu cierpiące
Wacławę, Józefa Wagnerów; Kazimierza Wagnera i dziadków Wagnerów; Ks. Antoniego Jaszczołta; Janinę Turską; Janinę Kijak; Kazimierę Zakrzewską; Witolda Antuszewicza; Janusza Kaczorowskiego
Zygmunta Ciećwierza z rodzicami i rodzeństwem; Franciszkę, Stefana i Czesława Nalej
Barbarę Edmunda Roberta Rębowskich dziadków Rębowskich, Mariana Pytkowskiego zm.z rodz. Pytowskich, Wiesławę i Leopolda Rykała
Rodziców Zofię i Franciszka Nawrockich, Jana i Czesławę Tabara zmaryłych z rodz, Wików Lidię Nawrocką-Bozetti

Msza listopadowa przyjmował ks. Bartek czytanie wtorek i piątek

+ Piotra Sikorę;   +Jana Dudkiewicza, zmarłych z rodziny Modelewskich i Dudkiewiczów
+ Bernarda, Agnieszkę, Piotra i Józefę Wróbel; Henryka, Jana, Ewę i Jana Jędrzejewskich; Piotra, Marcjannę, Marię i Rocha Wrona; Janinę, Krzysztofa, Ignacego i Marię Wojda; Genowefę, Dariusza, Stanisława Bury; Grzegorza i Kazimierza Kosmala, Małgorzatę Zimną, Tomasza Celeda, Michalinę i Józefa Zdrójewskich
+Wacławę i Czesława Nowickich, Genowefę, Piotra Marciniak, Józefa, Marię Zbigniewa Marciniak
+Mariannę, Józefa Morga, Karolinę, Kazimierza, Jana Marcinkowskich; Ryszarda, Krzysztofa Piotrowskich; Teresę Marciniak; Teresę, Franciszka Toneckich; Stefana, Stefanię Marciniak; Mariana, Mariannę Oziemblewskich, Ignacego, Helenę, Józefa Wilk; Pawła Toneckiego, Jana Bartosiewicza, Edwarda Feligę
Czytanie poniedziałek i czwartek
+ Janinę, Teofila, Danutę i Jagodę Rogalińskich; Henrykę i Antoniego Siekielskich; Wojciecha Idzikowskiego; Dziadków i zm. Z rodziny Rogalińskich, Siekielskich, Malinowskich i Urbaniaków
+ Mariannę, Wojciecha Mariana, Ryszarda Marciniaków;; +Jana Narożnika
+ Henryka, Genowefę, Antoniego Kostrzewskich, Helenę i Józefa Osickich i zm. Dziadków
+Franciszka, Stefanię, Żanetę, Edwarda Kitlińskich; Franciszka, Helenę, Andrzeja Michalskich; Marie, Andrzeja Łozińskich
+ Barbarę, Stanisławę, Helenę i Tadeusza Frątczak; Sabinę, Antoniego, Juliana, Zbigniewa  i Jana Rojewskich
+Henrykę i Franciszka Nowickich; Kazimierę, Jerzego, Krzysztofa Witkowskich
+Kazimierza Podkańskiego z rodzicami. Rodziców z rodzeństwem Ziemkiewiczów
+Kazimierę i Pawła Kalota, Jana i Tomasz Piech
+Czesławę, Kazimierza, Janusza Rżysko, Czesława Naleja, za rodzinę Paluchowskich, za dziadków, za dusze w czyśćcu cierpiące, za dzieci poczęte nienarodzone
+Kazimierza Kobiereckiego i rodziców; Józefę, Józefa, Stanisława Dybców i Nowakowskich; Magdalenę i Jana Haftaniuk
+Wojciecha i Julię Piorun oraz ich zmarłe dzieci ; +Adelę Bogucką i Pawła Wójcika
+Mariannę i Tadeusza Bajer, Lucynę, Mieczysława i Wiesława Fortuna, Józefa Stobieckiego, Józefa, Józefę, Wacława Dmoch, Tadeusza Staniaszek
+Henrykę, Józefa, Franciszka, Władysława Porc; Jana, Domicele, Danutę, Zuzannę Likar; Hannę i Stefana Odyńskich
+ Irenę i Henryka Tonderskich, Stanisława i Rozalię Tonderskich, Jana i Franciszka Anyszewskich
+Tadeusza i Wiesławę Cieślak, zm. z rodz. Cieślaków i Makowskich
+ Mariannę i Tadeusza Fijołek, Helenę i Piotra Mikołajczyk
+ Bożennę, Artura, Grażynę Łukawskich, Feliksę Zielińską, Władysława i Konstantego Buczek, zm. Z rodz. Buczków
+Gabrielę, Ryszarda, Henryka Flaszczyńskich, Janinę i Władysława Rolińskich, Wandę Kisielską, Halinę Banachowicz
Franciszka, Jadwigę, Franciszka, Wiktora Wacława Sławeckich, Genowefę Andrzejewską, Jadwigę, Jakuba Sowa; +  Sylwestra Dudkowskiego
+ Władysławę, Konstantego i Kazimierza Buczek, Adama Kochanka z rodzicami i rodzeństwem, Bożennę Łukawską
+Mieczysława Kucińskiego, rodziców Kucińskich i Mielczarków; Włodzimierza i Ninę Gałeckich, rodziców Gałeckich i Juryjewiczów; Zofię i Bohdana Najmrockich, rodziców Najmrockich i Leszczyńskich
+ Eugenię i Tadeusza Długowskich, Lidię i Zbigniewa Liberadzkich, Annę, Leonarda, Tomasza i Halinę Stefaniak; Jerzego Jana Annę Celinę Stefaniak, dusze w czyściu cierpiące
Przyjmował ks. Bartek                     czytanie poniedziałek i czwartek
+zmarłych z rodziny Badyńskich, Borowieckich, Wawrzyniaków
+Julię, Władysława i zm. z rodziny Mikulskich; Edwarda, Mirosława i zm. Z rodziny Kozerskich
+Wiesława Janiszewskiego; Kazimierza, Leona, Zofię, Tadeusza Janiszewskich, Włodzimierza Bardzińskiego
+ Danutę, Stanisława, Elżbietę, Jana, Kazimierza Gładkich; Józefę, Tomasza, Mariana Mikurenda; Helenę, Franciszka Plak; Jana i Janinę Kołodziejskich
+Mariannę, Franciszka, Helenę, Adama, Mikołaja, Marka Fastynów
+Stanisława Dziekońskiego, zm. z rodziny Dziekońskich, Wisiowatych, Nalejów, Galińskich, Karwowskich, Cieślaków ; Annę Wasilewską; Zygmunta Małgorzatę Wasilewskich
+Jadwigę i Tadeusza Kowalskich; Anielę i Bronisława Łasica
+Martę, Kazimierza, Józefę i Adolfa Ciurów; Anielę i Władysława Tempczyk
+Dariusza Banasińskiego; Władysławę, Krystynę, Ryszarda i Mirosława Urbaniak; Krzysztofa Borkowskiego i zm. Z rodz. Świątek
+ Bronisława Gomulińskiego; zm. Z rodziny Gomulińskich i Grawińskich
+Jadwigę i Tadeusza Dziklińskich; Antoninę i Wacława Raczkowskich, Piotra i Czesławę Kiewel; Alinę i Edwarda Wojtczaków; Piotra i Pawła Wojtczaków’ Bogdana Żakowskiego
+Jerzego Misiaka, Jadwigę i Franciszka Polińskich